Charaktery


POSTAVY

V Diablu můžete hrát za tři odlišné charaktery. Samotná hra i taktika se u každé z postav liší a tudíž je jistě zajímavé po dokončení hry za jednu z postav zkusit hrát i za odlišný charakter. Jednotlivé postavy se neliší pouze různými maximálními atributy (síla, obratnost…) ale i mnoha skrytými bonusy/postihy, jako třeba rychlost zotavení z úderu, rychlost sekání mečem či střílení kouzel apod.

Každá z postav má na začátku odlišné hodnoty jednotlivých vlastností, a také rozdílnou „startovní“ výbavu.

Po dosažení určitého počtu zkušenostních bodů za zabití příšer postoupíte na další level. V tomto okamžiku dostanete pět bodů, které si můžete mezi jednotlivé vlastnosti rozdělit. Investováním do síly (strengh) zvyšujete damage, v případě obratnosti (dexterity) to je armor class (hodnota zbroje) a to hit (schopnost zasáhnout), pokud zvýšíte inteligenci přibude vám určitý počet many (kolik přesně se dozvíte níže,závisí na vybraném charakteru) a pokud vitalitu tak zase životy (opět viz níže).

Maximální level všech postav je 50. Abyste ho dosáhli, budete potřebovat přesně 1310707109 zkušenosti (experience).


Warrior

Chrabrý válečník se soustředí hlavně na hrubou sílu a své nepřátele drtí v soubojích tváří v tvář. Začínající válečník je do začátku vybaven krátkým mečem, štítem, kyjem a dvěma malými léčivými lahvičkami.

Na prvním levelu má takovéto atributy:

Síla: 30Obratnost:20

Inteligence:10

Vitalita:25

K tomu ještě nutno dodat, že disponuje 70 životy a 10 body many. Nějakou tu ránu tedy sice vydrží, ale kouzlení je pro válečníka z počátku tabu.

Při přestupu na další úroveň jsou válečníkovi automaticky připočteny dva životy a jeden bod many. Za každý bod vitality navíc získává další dva životy. Za přidání bodu k inteligenci získá jednu manu.

Maximální atributy jsou potom takovéto:

Síla: 250Obratnost: 60

Inteligence: 50

Vitalita 100

Životy: 316

Mana: 98

Tyto hodnoty lze již zvýšit pouze použitím kouzelných předmětů.

Válečník dále diponuje skrytými bonusy, které vylepšují jeho zacházení se zbraněmi na blízko a také s lukem (konkrétně to hit). Má také nerychlejší hit recovery, to znamená, že se nejrychleji zotaví z utržené rány.

Každá z postav ovládá také jednu dovednost. V případě válečníka to je opravování zbraní. Podrobnější popis najdete v přílušném článku.


Rogue

Rošťačka je specialistka na střelbu z luku. Do hry vstupuje vyzbrojena krátkým lukem a dvěma malými uzdravovacími lahvičkami.

Na prvním levelu má takovéto vlastnosti:

Síla: 20Obratnost: 30

Inteligence: 15

Vitalita: 20

Rogue má na začátku 45 životů a 22 many. Vzhledem k preferovanému boji na dálku je tedy počet životů na začátku dostatečný. Mana se dá velmi rychle zvýšit tak, abyste mohli již brzy začít používat magii.

Při přestupu na další úroveň rogue získá 2 životy a 2 many. Za každý bod vitality navíc získá další život, stejně tak získá i jeden bod many za každý další bod inteligence. Pokud však pro zvýšení inteligence používáte nějaký magický předmět, získáte 1.5* tolik many, kolik u tohoto předmětu činí bonus k inteligenci. Stejně je to i u životů a předmětů zvyšující vitalitu.

Maximální atributy rogue:

Síla: 55Obratnost: 250

Inteligence: 70

Vitalita 80

Životy: 201

Mana: 173

Tyto hodnoty lze již zvýšit pouze použitím kouzelných předmětů.

Rogue má skrytý bonus, který při použití luku výrazně vylepšuje její to hit. Její dovedností je odhalování pastí a jejich následné zneškodňování.


Sorcerer

Mistr magie se zcela soustředí na svá kouzla. Do své první hry vstupuje vybaven krátkou holí s 40 střelami kouzla charged bolt a dvěma lahvičkami doplňujícími manu.

Na prvním levelu to s ním vypadá takto:

Síla: 15Obratnost: 15

Inteligence: 35

Vitalita: 20

Na začátku má 30 životů a 70 many. Nízké životy mu tak na počátku připraví nejednu krušnější chvíli.

Při dosažení dalšího levelu je kouzelníkovi automaticky přičten jeden život a dvě many. Za každý bod investovaný do vitality získá jeden život, za každý bod přidělený do inteligence zase dvě many.

Sorcerer může dosáhnout takovýchto vlastností:

Síla: 45Obratnost: 85

Inteligence: 250

Vitalita 80

Životy: 138

Mana: 596

Tyto hodnoty lze již zvýšit pouze použitím kouzelných předmětů.

Skrytý bonus sorcerera je pochopitelně ve vylepšení schopnosti zásahu (to hit) jeho kouzel. Jeho dovedností je dobíjení magických holí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *