Diablo slovník

Diablo slovník A-Z

Sestavil Alaitos za použití DSF Glossary

A
Armor Class (AC) Armor Class vás brání proti útokům zbraní na blízko a šípům, nijak vás však neuchrání proti magii. Hodnota AC napsaná v infu o vaší postavě závisí na hodnotě statu Dexterity a bonusu k AC získaného z vybavení (štít, helma, brnění, nebo nějaký unikátní předmět jiného typu).
Artillery Mage (Arty Mage, Arti Mage) Kouzelník, který se spoléhá pouze na svá kouzla a tudíž má minimální hodnotu AC. Na českém b.netu je to nejobvyklejší (uvažoval jsem nad spíš nad slovem „jediná“ 🙂 varianta hraní mága.
Atribut Některý ze statů charakteru – Síla, Obratnost, Magic a Vitalita
Auto-kill Cheatovací metoda, která umožňuje zabít postavu jediným kliknutím. Diablosaver má v základním vybavení ochranu před autokillem.
Autohit Pravděpobnost, že vás příšera zasáhne, i když disponujete vysokým AC, které by jinak neměla šanci prorazit. Standardní hodnota autohitu je 5% u každého monstra. V levelu 16 je ale tato hodnota 30%, takže vás příšery (nehledě na vaše AC) zasáhnou téměř každým třetím úderem. To však neznamená, že vás zraní, neboť útok ještě můžete vyblokovat štítem.
Automiss Opak autohitu. Ať máte jakkoli malé AC, tak je zde stále šance 5%, že vás příšera mine.
B
Battle Mage Mág, který má vyšší AC a tudíž je schopen přežít i situace, kdy je obklíčen příšerami. Má však nižší level kouzel a méně many.
Battle.Net (B.net) Síť vytvořená pro hraní multiplayerových her firmy Blizzard.
Pokud hrajete po b.netu, tak hra probíhá přímo na vašem počítači a tudíž v ní můžete pokračovat, i když ztratíte spojení k Battle Netu (ve hře se objeví hláška „Your connection to Battle.Net was lost…“, ale vy můžete pokračovat v hraní a dokonce ani neztratíte kontakt se svými spoluhráči). To je rozdíl proti UO a jiným, hrám, kde hra probíhá přímo na konkrétním hracím serveru a v případě přerušení se hra vypne.
BD – Black Deaths, fosforeskující zombie v levelu 3-5, které mají schopnost každým zásahem trvale ubrat jeden život.
– Blue Dragons, největší a nejlepší český Diablo klan 🙂
Berserkr (Berserker) Válečník s nízkým AC a odlišným stylem hraní.
Blizzard Firma, která vytvořila hry jako Diablo, Diablo 2, Starcraft, Warcraft apod. 🙂
Blocking Pravděpodobnost, že váš hrdina vyblokuje podařený útok příšery. Závisí převážně na hodnotě Dexterity.
Je možné dosáhnout 100% blockingu – tj. blokovat každý nepřátelský útok (na levelu 50 musíte mít pro 100% blocking 120 dexterity, na nižších levelech je potřeba více).
Viz Perfektní blocking
Blood Fountain Pokaždé se z této fontánky napijete, obnoví se vám jeden život. Užitečné na nižších levelech a při hraní různých variant (Ironman apod.)
Blunt zbraně (tupé zbraně) Palice, palcáty, kyje apod. 1.5krát zvyšují damage při útoku na nemrtvé. Naopak mají pouze poloviční účinek na příšery kategorie animal.
BN (BNM, BNR, BNW) Beyond naked charaktery (Mage, Rogue, Warrior). Jejich vybavení tvoří pouze prokleté předměty. Více o BNM zde.
Bone Spirit Kouzlo 4. kruhu, které svému cíly (pokud není resistentní nebo imunní vůči kouzlům kategorie magic) ubere 1/3 všech životů. Pokud ho zakouzlíte, ubere vám nejen manu, ale i několik životů (příp. další manu v případě používání mana shieldu). Více o kouzlech zde
Bossové Unikátní příšerky, které  mají kolem sebe i skupinku nohsledů. Většinou je celá tato skupina speciálně naskriptována.
Bug Chyba v programu. I Diablo má nějaké bugy 🙂
C
Catacombs (Katakomby, Cats, Kats) Levely 5-8, pro vstup do katakomb přímo z města musíte mít alespoň level 8.
Cauldrons Kotle se nacházejí v levelech 13-15 a jsou to vlastně oltáře disponující náhodným efektem.
Caves Levely 9-12, pro vstup do jeskyní přímo z města musíte mít min. level 13.
Cat Rogue Styl hraní rogue vytvořený Claudiem (Sylvain Cliff) založený na používání různé výbavy na různé situace. Důraz kladen především na použití unikátní palice Civerb’s Cudgel (proto se občas tomutu stylu říká CC-Cat Rogue). Více se dozvíte na Claudiových stránkách.
CC Civerb’s Cudgel, unikátní palice se schopností +200% damage against demons. Nezvyšuje však pouze damage samotné zbraně, ale celkový damage vaší postavy. Vemte do ruky CC, podívejte se na číslo Damage v infu o vaší postavě a vynásobte ho třemi. Takový budete mít damage proti démonům (v Hell všichni mimo Lava Maws).
Church, Kostel, Duengeon Levely 1-4
CL Kouzlo Chain Lightning. Více o kouzlech zde
Clan, Klan, Gilda Organizované sdružení lidí na B.netu. Více o klanech zde. Ačkoli se v podobných hrách spíše využívá název Gilda (Guild), Blizzard se rozhodl pro používání názvu Klan (Clan).
clvl Charakter level, level vaší postavy
Constr, Constrictor Constricting Ring, unikátní prsten zvyšujcí vaše resistance na maximální hodnostu, ale trvale ubírající hitpointy.
Coop Kooperační hra. Až 4 hráči společně postupují dungeonem, vzájemně si pomáhají :), likvidují příšery atp.
Cow level Tajný kraví level. Návod, jak se do něj dostat najdete na zde.
Critical Hit Každý válečník má určitou šanci, že se mu povede kritický zásah-dvojnásobný damage. Tato pravděpodobnost je clvl% (na levelu 50 tedy 50%)
Cursed předměty, Prokleté předměty Prokleté předměty jsou takové, které mají záporný efekt na vaši postavu. Jsou součástí Beyond hracích stylů (viz Beyond Naked Charakters).
Griswold prokleté předměty neopravuje.
D
D, The Big D Dark Lord Diablo
D1 Po vydání Diabla 2 se Diablo začalo označovat jako Diablo 1
D2 Diablo 2
Damage Zranění, které pomocí svých zbraní a kouzel rozdáváte a zabíjíte tak příšerky. Stejně tak příšerky zraňují a zabíjejí i vás 🙂
Démoni Příšery patřící do této skupiny se nachází převážně v pekle. Některé zbraně jako Civerb’s Cudgel a Bloodslayer mají proti démonů speciální účinek (viz Civerb’s Cudgel).
I samotný Diablo patří do kategorie démonů. Přesto na něj můžete kouzlit Holy Bolt, který nomálně účinkuje pouze proti nemrtvým.
DEX Dexterity, obratnost. Jeden z atributů každé postavy. Ovlivňuje AC, To Hit, blokování a u Rogue i Damage.
DF, Dream Dreamflange, unikátní palice oblíbená především u kouzelníků (přidává jim celkem 110 many a zvyšje kouzla o 1 level).
Diablosaver Viz Scanner
dlvl Dungeon level, V Diablu je celkem 16 levelů
Draci Souhrnné označení pro monstra  Cave Viper, Fire Drake, Azure Drake a Gold Viper. Nachází se v Caves a Pekle.
DSF Diablo Strategy Forum. Největší Forum o Diablu oficiálně spravované Blizzardem, které však již bohužel nefunguje.
Duel Vzájemný souboj mezi dvěma hráči.
Duplikáty, Dupy Pomocí bugu ve hře, nebo nějakého externího programu můžete vytvořit přesnou kopii všech předmětů ve hře (mají totožná identifikační čísla, která v normálním případě nikdy nejsou stejná). Tyto kopie se nazývají dupy a jedná se o „nelegální vybavení“ – Hráč, který vlastní dupy není legit.
Durabilita Výdržnost předmětů. Například máte meč s durabilitou 55/70. První číslo udává současný stav poškození předmětu a číslo druhé potom maximální durabilitu. Griswold vám za určitý poplatek dokáže takovýto předmět opravit zpět do „nepoškozeného stavu“ tj. na 70/70. Opravovat předměty umí i každý válečník pomocí skillu Repair Items , ale ten může předmět poškodit (zmíněný meč 55/70 by třeba opravil na 65/65, čímž by snížil jeho maximální durabilitu). Více o tomto skillu zde.
Pomocí oltáře Hidden Shrine se dá durabilita měnit (jednomu oblečenému předmětu se durabilita o 10 sníží, ostatním se o 10 zvýší).
Existují i nezničitelné věci (některé unikátní předměty, nebo předměty s příponou of ages), které žádnou durabilitu pochopitelně nemají.
E
Elixíry Speciální lektvary, které vám po vypití přidají jeden bod k určitému atributu. Např. Elixir of Magic vám přidá jeden bod do Magie.
Pokud dosáhnete levelu 26, tak si můžete elixíry kupovat u Adrie. Elixir of Vitality se dá najít pouze v podzemí.
Emerald Předpona, která zvyšuje všechny resistance o 41-50%. Nachází se pouze u určitých předmětů (zbraně, štíty). Tyto předměty můžete koupit buď u Wirta, nebo vám mohou vypadnout z unikátních příšer na vysokéme levelu (Gorash, Lazarus, RedVex, Blackjade, Bloodlust…)
Enchanted Shrine Snad nejoblíbenější oltář, který přidá jeden level ke všem naučeným kouzlům a od jednoho jeden level ubere (pokud je kouzlo na levelu 15, tak ubere levely dva). Nejčastěji snižuje kouzlo Chain Lightning.
U rogue a wara je tento oltář jedinou možností, jak zvednout kouzla na level 15.
Etherealize Kouzlo, které nakonec nebylo do hry zařazeno. Více o kouzlech, příšerách a předmětech, které Blizzard ze hry na poslední chvíli odstranil se se dozvíte na Zidyho stránkách nebo na stránkách Ismaela.
Expy, Expování, Experience Points Zkušenostní body, které získáváte za zabíjení příšer. Z jedné příšery můžete získat maximálně 200*clvl expů (na levelu 50 tedy 10.000). Pokud je level příšery o 10 nižší než váš, tak za její zabití žádné expy nezískáte.
Soul Toucher sepsal legendární tabulku, v níž si můžete snadno zjistit, kde je expování s charakterem na určitém levelu nejefektivnější. Myslím, že se nachází i na Zidyho webu
F
Fast Block Rychlejší blokování. Warrior má tuto schopnost vrozenou a ostatní charaktery ji mohou získat používáním štítů s fast blockem. To mohou být buď unikátní štíty Stormshield a Holy Defender a nebo standardní magické štíty se sufixem „of blocking“.
FB Zkratka pro Fireball (zřídka pro Firebolt či Fastblock)
Friendly Fire Označení pro situace v coop hře, kdy rogue nebo kouzelník nechtěně zraňuje své spoluhráče. Nemusí to být vždy pouze nepřesností střel, ale často se tomu stává kvůli lagům apod.
G
Goat Shrine Kozlí oltáře mají stejný efekt jako Cauldrony.
God Mode Cheatovací metoda, kdy si hráč pomocí externího program zapne nesmrtelnost.
Gotter Gotterdamerung. Unikátní helma s nejvyšším AC ve hře (60) a bonusem +20 ke všem atributům. Její nevýhodou je, že snižuje všechny resistence na 0 a tak se většinou využívá jen na levely bez kouzel. Někdo ji nosí neidentifikovanou a využívá tak jen její AC. Sice ho pak netrápí resistence, ale nevyužije ani onen bonus +20 to all.
GPoW Snad nejslavnější hack – Godly Full Plate mail of Whale. Ve hře se nedá legitimním způsobem získat.
Gris Griswold. Skotský kovář žijící v Tristramu, kupující/prodávající výzbroj a výstroj a opravující poškozené předměty.
Gildy, Guilds Organizované společenství lidí. Blizzard pro ně používá jméno „Klany“ (Clans).
H
Hack, Hackování, Hacker Pomocí speciálních programů je možné uprovavovat vlastnosti jednotlivých předmetů nebo charakterů (příklad: Přidat si k válečníkovi dalších 5000 životů, udělat si z palice Dreamflange ring, nebo využívat nějaký cheatovací mod jako je třeba God Mode, Telewalk, Autokill apod.). Postavy, které mají upravené staty většinou rozpozná Diablosaver. Stejně tak rozpozná i upravené předměty. Cheatovací mody se však zjistit nedají, a proto nikdy nevíte, zda hráč se kterým jdete na duel třeba nemá nesmrtelnost 🙂
Hackeři taktéž pomocí svých programů dokáží zkopírovat celou vaší postavu a vzít si všechny vaše věci, aniž byste jim je půjčovali – stačí, abyste s nimi byli ve hře.
Hardcore Základní princip HC postavy je takovýto: pokud zemřete hra končí a vy smažete postavu. Až smrtelně jednoduché, že? 🙂
HC charaktery jsou plně podporovány v Diablu 2.
Harmony Magická přípona, který se nachází na prstenech, amuletech, brnění, nebo jako jedna z vlastností některých unikátních předmětů. Je to vlastně nevýkonnější přípona snižující dobu „hit recovery“ (vzpamatování se z úderu). Nejméně účinná je přípona of stability (fast hit recovery), dále of balance (faster hit recovery) a nejlepší je právě of harmony (fastest hit recovery).
Harmony je téměř nezbytná pro kouzelníky hrající v pekle, neboť velmi snižuje pravděpodobnost stunlocku.
Viz: Hit Recovery, Stun Lock, Zen harmony
Hell Levely 13-16. Musíte mít level 17, abyste do pekla mohli vstoupit přímo z města.
Hell/Hell Označení pro hru hranou v Pekle na obtížnost Hell.
Hellfire Autorizovaný datadisk k Diablu vytvořený a distribuovaný firmou Sierra. Ke hraní musíte mít původní CD s Diablem.
Hellfire přidává dvě nová prostředí (Hive, Crypt), nové příšery, kouzla, předměty, questy a hlavně nové charaktery: Monk (zcela nově vytvořená psotava), Bard (tajná postava vytvořená na bázi Rogue) a Barbarian (tajná postava na bází warriora). Jak odtajnit skryté postavy a mnoha dalšího o Hellfire se dočtete na těchto stránkách v oddělení Hellfire.
Hit Recovery Pokud vás příšera zasáhne, potřebujete určitý čas na vzpamatování z úderu (hit recovery). Jestliže vás příšera znovu zasáhne ještě před dokončením původní hit recovery nastává tzv. Stunlock (viz Stunlock)
Doba hit recovery se dá zkrátit používáním předmětů s příponami of stability, of balance nebo of harmony.
Tato doba je také různá pro jednotlivé charaktery. Nejrychleji se z úderu vzpamatuje válečník, poté rogue a nejpomaleji kouzelník, který je velmi náchylný ke stunlocku.
Viz. Harmony, Stunlock
HoS Helm of Sprits. Velice vzácná unikátní helma s vlatností „of blood“. Ke každé zbrani, kterou držíte v ruce tedy přidává schopnost life stealingu (sebrání 5% života každým úderem).
V kombinaci s KSOH je to velmi užitečná hračka pro válečníky na vyšším levelu.
Viz Steal Life, KSOH
HP Hitpointy, životy postavy
HSoT Holy Shield of Tiger. Nejcennější štít pro válečníky. K Sehnání u Wirta pouze na určitém levelu postavy (kolem 20) jednou za uherský rok 🙂
I
ID – Identifikování magického nebo unikátního předmětu u Caina.
– ID číslo předmětu. Každý předmět má vlatní unikátní číslo, kterým se liší od předmětů se stejnými vlasnostmi. Pokud mají dva stejné předměty stejné ID číslo, jedná se o Dupy (viz Dupy). ID čísla předmětů ukazuje třeba Diablosaver nebo Zidyho prohlížeš předmětů (oba programy najdete v Downloads)
ilvl Item level. Každý předmět má svůj level, na jehož základě probíhají určité výpočty a generace magických předpon a přípon…
Imunita Pokud má příšera proti určitému typu kouzel imunitu, tak ji jím nemůžete zranit ani zasáhnout.
Indestructible Nezničitelné předměty, které se nemusí (resp.a ani nedají 🙂 opravovat. Všechny šperky jsou nezničitelné. Nezničitelné je i brnění nebo helma s magickou příponou „of the ages“ nebo některé unikátní předměty.
Pokud je magický předmět nezničitelný a nemá příponu of ages, jedná se o hack (například nezničitelný Kings Sword of haste). Jedinou výjimkou je, že byl vytvořen pomocí Hidden Shrinů.  Jestli totiž u některého předmětu dosáhnete zvýšení durability na číslo 255, stane se nezničitelným. Bohužel ho ale scanner označuje jako hack.
Inv Zkratka pro Inventář
Ironman Extrémní týmová herní varianta. Více zde.
Item Recovery Při smrti rukou (chapadlem, pařátem 🙂 příšery z vás vypadnou všechny oblečené předměty. Fáze dobývání své výbavy zpět se nazývá Item Recovery. Nějaké ty tipy a triky pro Item Recovery se dozvíte po kliknutí na odkaz „Smrt“ naIsmaelových stránkách.
J
Jarulf’s Guide for Diablo and Hellfire Nejpodrobnější popis Diabla a Hellfire na světě, jehož autorem je Španěl Pedro Faria (Jarulf). Průvodce si můžete stáhnout v Downloads.
K
Knock Back Některé zbraně disponují vlastností „knock target back“. Jedná se o magické předměty s příponou „of bear“ nebo třeba o unikátní luk Windforce. Pokud jimi zasáhnete příšeru, odhodíte ji o políčko zpět. Někdy je to výhoda, někdy ne…
Na Diabla tato vlastnot neplatí.
KSO… King’s Sword of něco.   Předpona King’s zvyšuje To hit o 75-100% a současně i damage zbraně o 150-175%.
KSOB King’s Sword of Blood. Přípona Blood umožňuje life stealing. Viz Steal Life
KSOH King‘ Sword of Haste. Sufix Haste umožňuje rychlejší sekání. KSOH je jeden ze tří nejoblíbenějších mečů u válečníka.
KSOS King’s Sword of Speed. Sufix Speed umožňuje rychlejší sekání. Ačkoli by mělo být pomalejší, než v případě „Haste“, tak kvůli bugu jsou rychlosti obou zbraní totožné. Navíc má KSOS výhodu v tom, že je kvůli „slabší“ příponě Speed levnější při opravách.
KSOS je jeden ze tří nejoblíbenějších mečů u válečníka.
KSOV King’s Sword of Vampires. Sufix Vampires umožňuje Mana Stealing.KSOV je jeden ze tří nejoblíbenějších mečů u válečníka (u mě KSOV jasně vede).
Viz Steal Mana
L
Laz, Lazarus Unikátní Advocate v levelu 15. Nachází se ve speciální místnosti v horním rohu levelu spolu s unikátními Soul Burnery Redvex a Blackjade, dvěma Hell Spawns a několik obyčejnými Advocaty.
Lazarus Run Styl hry užívaný při hledání kvalitních magických předmětů. Je založený na co nejrychlejším sestupu do levelu 15 (většinou na nižší obtížnost, jelikož zde nejde o expování) ) a zabití Lazarusovy skupinky. Získáte zde minimálně tři magické věci.
Legit Jste legit pokud hrajte bez hacků, cheatů a dupů.
Leo Král Leoric. Jedná se o Skeleton Kinga v levelu 3.
Level up Pokud vaše postava dosáhne požadovaného množství expů, postoupí na další level. Při level upu hra automaticky upraví některé vaše vlastnosti a navíc získáte pět bodů, které si můžete rozdělit mezi jednotlivé atributy (STR, DEX, MAG, VIT).
Viz Expy.
Life Steal Viz Steal Life
Light Radius Light radius značí vlastně dohled vaší postavy. Příšery, které se nachází mimo dohled samozřejmě nevidíte a ony nevidí vás. Light radius je ovlivňován některými magickými přědměty (sufixy „of radiance“, „of dark“ apod.) nebo předměty unikátními (Gotterdamerung nebo Nightscape snižují LR, Royal Circlet ho zase zvyšuje).
Kvůli bugu však hra nastavuje jako trvalý nejvyšší light radius, který jste v daném levelu měli. Pokud jste si tedy nasadili dva prsteny s příponou „of radiance“ (tj. měli maximální +80% light radius), tak tato hodnota LR zůstane i po jejich sundání. Kdybyste si vzápětí nasadili dva prsteny s příponou „of dark“ (a dosáhli tak minimálního LR -80%), tak sice sami nic neuvidíte, ale okolní příšery na vás reagují tak, jako byste stále měli +80%.
LR, lr, +lr, -lr Viz Light radius
M
MAG Jeden z atributů postavy. Ovlivňuje její magické schopnosti a počet many.
Mana Shield Bug Bug při používání mana shieldu – pokud vám příšera zůsobí větší damage, než je počet vašich životů, tak nenastane stunlock. Viz Stunlock
Mana Steal Viz Steal Mana
Map of Stars Největší quest v Diablu, který nakonec nebyl do hry zařazen. Více opět na Ismaelových stránkách v odkazu Mýty a Legendy.
Mini-mage Tzv. mini-mage setup u rogue. Rogue na sebe většinou navlékne vybavení běžné u klasického artillery mága a následně likviduje příšery kouzly. Velmi rychlá a efektivní metoda při expování.
MK, Monster Killing Metoda používaná zákeřnými hráči k tomu, aby vám mohli sebrat vaše předměty. Je to vlastně forma PK, s tím rozdílem, že vás zákeřňák pouze oslabí a zabíjí vás samotné příšery. Stejně tak je oblíbené lákání hráčů do TP, který je v podzemí obklopen příšerami apod.
Nejnebezpečenější je však situace, kdy vás hráč zabije v blízkosti příšer. Sice z vás vypadne jen ucho, ale pokud mu dovolíte, aby vás resnul, tak vás jednou ranou skolí okolní příšery.
Pokud vás zabijí příšery=vypadnou z vás předměty. Takže bacha 🙂 Pokud se do takovéte situace dostanete, tak nedopusťte, aby vás PK resnul – ihned dejte restart in town.
mlvl Monster level, level příšery. Používá se k některým interním výpočtům ve hře.
Mody, Mods Někteří hráči upravili Diablo ke svému obrazu. Zařadili nové příšery, předměty, někdy i nové povolání a rasy. Více o modech zde.
Viz V&K
Modsy Pojem z Diablosaveru. Pokud vás kousne Black Death, nebo se dotknete špatného oltáře trvale snižujícího manu, objeví se u vaší postavy tzv. Modsy. Jsou to záporná čísla, která vám ukazují, o kolik many, resp. životů jste přišli.
MS Kouzlo Mana Shield. Více o MS a jiných kouzlech najdete zde.
Murky Pool Pokud se dotkanete tohoto bazénku, zakouzlí se na vás infravize. Level kouzla závisí na levelu, v jakém se Murky Pool nachází. V kostele je slvl=2, v katakombách je slvl=4. v caves 6 a v hell 8.
N
Nakupování, Shopping Zakladání nových her a prohlížení Griswoldovy (příp. Wirtovy) nabídky za účelem získaní kvalitních předmětů.
Nelegit Nelegit je: každá postava ovlivněná hacky a cheaty, nahackované předměty, dupy.
Více viz Legit, Hacky, Dupy.
Nemrtví Viz Undead
Newbie, Nováček Hráč, který na b.netu začíná.
NM Zkratka pro variantu zvanou Naked Mage. Více o této variantě zde.
Nosič Speciální postava založená pro přechovávání nevyužitých předmětů, které by se později mohli hodit vám nebo jiným hráčům.
NPC Non-Player Charakter. V Diablu jsou představováni obyvateli města (Griswold, Adria, Pepin, Wirt…)
O
Obs Zkratka pro prefix Obsidian, který zvyšuje všechny resistence o 31 až 40%.
Obs/zod Zkratka pro Obsidian šperk of zodiac, nejcennější ring/amulet ve hře. Nejen, že zvyšuje všechny resistence o 31-40%, ale navíc přidává i 20 bodů ke každému atributu. Někdo ho nenajde ani za několik let a dle mého názoru se dá v průměru najít max. jeden za rok velmi častého hraní. Osobně jsem ho zatím nikdy nenašel.
P
Perfektní blocking, 100% blocking Stoprocentní blokování štítem je jeden z aspektů „správného válečníka“. Zda máte stoprocentní blocking se zjišťuje na vzorcích počítajících s útokem Blood Knighta na jednotlivých úrovních obtížnosti. Vyjde vám potřebná hodnota Obratnosti (DEX), kterou musíte na vašem levelu a na danou obtížnost mít pro 100% blocking.
Pokud ji máte, tak můžete být spokojeni – vykryjete každý útok Blood Knighta, a tudíž i všech ostatních příšer ve hře.160 – (2 * level postavy) pro normal obtížnost
190 – (2 * level postavy) pro nightmare
220 – (2 * level postavy) pro hell
PK Player Killer. Hráč bavící se zabíjením jiných hráčů. Je třeba rozlišovat zabíjení stylem PK a duelem. Duel je souboj, na který přistoupí oba účastníci. Styl PK je jednostranná akce 🙂
Pokud vás PK zabije, tak z vás vypadne pouze ucho a peníze. Je to tedy mnohem lepší, než MK (viz MK).
PKK Player Killer Killer. Hráč, který zabíjí PK. Zabíjí tedy hráče, kteří zabíjejí jiné hráče 🙂
Prefix (Předpona) Slovo, které se nachází před názvem základního předmětu a které symbolizje určitou magickou moc předmětu (Ruby ring – Prefix „Ruby“ zvyšuje resisty proti ohni o 51-60%)
Přípona Viz Sufix
Psi Souhrnné označení pro nepříjemné protivníky jako jsou Lava Maws, Acid Beasts apod.
Public Game, Veřejná hra Pokud na b.netu zmáčknete tlačítko Join, zobrazí se obrazovka, jejíž levou část bude tvořit seznam hraných veřejných her. Do těchto her se můžete připojit a hrát s již přítomnými hráči.
Jinak řečeno – jsou to všechny hry, které nejsou zaheslovány.
Pure legit Hrací styl založený na krásné myšlence, že si sami najdete veškerou svou výbavu. O hraní za Pure legit rogue se více rozepsal Cistic. Jeho dvoudílné dílko najdete v archívu. Zde sepsaná pravidla a rady se dají aplikovat i na ostatní postavy.
Purifying Spring Každým dotykem tohoto bazénku se vám obnoví jeden bod many. Vhodné pro začínající hráče (pokročilý mág s 900 many by se asi uklikal 🙂
PvP Player versus Player. Tento pojem zahrnuje Duely, Friendly Fire a PK (Viz příslušná hesla).
Q
Qlvl Quality Level. Každý předmět má svůj qlvl, používaný hrou pro interním výpočty.
R
RC Royal Circlet. Unikátní helma (AC 40,+40 k maně, +10 ke všem atributům). Velmi oblíbená u všech charakterů.
Res, Ress Jde o znovuobživení postavy pomocí svitku nebo magické hole.s kouzlem resurekce. Správně by se mělo říkat „Res“ a ne „Ress“, neboť celé slovo zní Resurrect 🙂
Resist All Resistence proti všem typům kouzel najednou – magic, fire a lightning.
Resistence, Resisty Resistence snižují zranění způsobené magickým útokem o určité procento. Maximální resistence  je 75% (v informačním okně o vaší postavě se u resistů zobrazí nápis MAX). Pokud nemáte žádné resisty, tak vás kouzla mohou stunlockovat (viz Stunlock), ale vy je zase na druhou stranu můžete blokovat štítem. K zamezení stunlocku kouzly stačí mít 1% resistů.
Resistence mají i příšery ve hře, více se dozvíte v Bestiáři
S
SB Soul Burner, sukubózní příšera v levelu 15, která je na hell triple-imunní a je tak problémem zvláště pro kouzelníky.
Viz Triple-imunní příšery
SC Zkratka pro kouzlo Stone Curse. Více zde.
Scanner Externí program sloužící k odhalování hacknutých charakterů, předmětů a dupů. U nás je nejpoužívanějším scanneremDiablosaver.
Screenshot Obrázek ze hry, který si můžete vytvořit stisknutím klávesy F12. Obrázek se uloží do adresáře s Diablem ve formátu screen##.pcx.
Sir Garbage Nick pro unikátního Blood Knighta v levelu 16 – Sira Gorashe. Zasloužil si ji za ty pěkné věci, co z něj pokaždé vypadnou 🙂
slvl Spell Level, level kouzla. Nejvyšší level, kterého může postava čtením knihy a používáním Enchanted Shrinu dosáhnout je 15. Při použití určitých magických předmětů zvyšujících slvl lze dosáhnout maximální hranice – levelu 20. Spell level ovlivňuje různé aspekty, jako účinek, délka trvání, dosah kouzel atd.
Solo Multiplayer Hraní multiplayeru o samotě, většinou za účelem expování bez připojení na internet. Lze toho dosáhnout spuštění MP hry v modu IPX, modem nebo Direct Cable v nabídce připojení.
SP Single Player
+spell level Některé předměty mají schopnost zvýšit vaše kouzla o jeden nebo dva levely. S jejich pomocí můžete dosáhnout maximálního slvl – 20. Jedná se o unikátní předměty jako např. Thinkig Cap, Naj’s Light Plate, Dreamflange, Mindcry nebo o magické hole s předponou Angel’s a Archangel’s.
Některé unikátní předměty spell level naopak snižují (např. Bloodslayer)
Spitter Psíci plivající kyselinu. Viz Psi
Sprity Diablo používá sprity pro pohybující se efekty, jako jsou třeba kouzla. Je patrné, že ve hře existuje horní limit pro množství spritů, které se zobrazující v jeden okamžik. To způsobuje chybná zobrazení některých kouzel (především Chain Lightning. Viz kouzla). Stejně tak si zkuste zakouzlit co nejvíce Firewallů – jakmile jich budete mít kolem 13, tak se další prostě nezobrazí a vy nebudete moci kouzlit ani jiná kouzla.
S/S, SS – Sword/Shield nastavení označuje používání meče a štítu.
– Zkratka pro Stormshield.
Staty Veškeré údaje o vaší postavě (STR, DEX, To Hit, Životy, Resisty…)
Steal Life =Life Steal. Určitá procentualní část zranění, která zbraň na blízko způsobí příšere, se přemění na hit pointy a přičtou k vašemu současnému stavu životů.
Tuto schopnost mají zbraně s příponou „of the Leech“ a „of the Blood“, které vysávají 3%, resp. 5% hitpointů ze způsobeného zranění. Pokud tedy máte King’s Sword of Blood a zraníte příšeru za 100 bodů, tak bude k vašemu současnému počtu životů přičteno 5 hitpointů.
Life Stealingem disponuje taktéž unikátní helma „Helm of Sprits“, která tuto schopnost přidává jakékoli zbrani na blízko, kterou zrovna držíte v ruce.
Life Steal je obsažen i mezi vlastnostmi unikátního meče Shadowhawk.
Pokud byste chtěli používat více předmětů s vlastností Life Steal tak vězte, že se efekt nekumuleje. Při současném použití sword of blood a helm of sprits budete stále „vysávat“ pouze 5% životů.
Steal Mana =Mana Steal. Určitá procentualní část zranění, která zbraň na blízko způsobí příšere, se přemění na body many a přičtou k vašemu současnému stavu many.
Tuto schopnost mají zbraně s příponou „of the Bat“ a „of Vampires, které vysávají 3%, resp. 5% many ze způsobeného zranění. Pokud tedy máte King’s Sword of Vampires a zraníte příšeru za 100 damage, tak se vaše zásoba many rozroste o dalších 5 bodů.
STR Strenght, Síla. Jeden z atributů postavy.
Stun, Stunlock Stun nastává, pokud vám nepřítel způsobí zranění větší, než je váš level. V tomto případě hra spustí speciální hit recovery animaci, při které hráč nemůže nic dělat.
Stunlock je potom vlastně opakovaný stun. Pokud vás ta samá nebo jiná příšera znovu zasáhne ještě dříve, než je ukončena původní hit recovery, okamžitě se spustí další a vy opět nemůže nic dělat (mlátit mečem, kouzlit…). Takhle to může pokračovat dál a trvat tak dlouho, dokud nejste mrtví.
Viz Hit recovery, Harmony
Succubi Souhrnné označení pro skupinu peklených čarodějek (Witches) – Sucubbus, Snow Witch, Hell Spawn a Soul Burner.
Sufix (Přípona) Slovo, které se nachází za názvem základního předmětu a které symbolizje určitou magickou moc předmětu (ring of lion – Sufix „Lion“ přidává 51-60 životů)
Š
Šperky Souhrnné označení pro amulety a prsteny.
T
Tank Mage Viz Battle Mage
THC, TC Zkratky pro unikátní helmu Thinking Cap oblíbenou především u Artillery Mágů nebo rogue s minimage sestavou. Přidává 2 levely ke kouzlům, zvyšuje všechny resisty o 20% a přidává 30 many. Při nalezení má velmi malou durabilitu – 1/1, a tudíž ji není možné používat dokud DUR nezvýšíte pomocí Hidden Shrinu (alespoň na 21).
Teleflash Obdoba telekilingu. Je to taktika, při které se hráč teleportuje přímo k příšeře a zakouzlí Flash. Příšera samozřejmě nesmí být imunní vůči magic.
Telekill Taktika využívaná především válečníky. Její podstatou je teleportace přímo k příšere a její následná likvidace pomocí zbraně.
To Hit Šance na zásah nepřítele. Tento stat je ovlivňován hodnotou Obratnosti (dexterity), bonusem k to hit ze zbraní a šperků, levelem postavy a skrytým bonusem, který je pro jednotlivé charaktery různý. Od To Hit se následně odečte hodnota AC příšery a vyjde konečná šance na zásah.
Příklad: Máte To Hit 100% a nepřítel má AC50. Konečná šance na zásah je tedy 50%.
to All Označuje bonus ke všem čtyřem atributům najednou. Nejcennější jsou přípony „of heavens“ přidávající 12-15 to all a „of zodiac“ s bonusem 16-20 ke všem atributům. Bonus to All preferují převážně válečníci, rogue a Battle mágové. Arti Mágové používají sufixy s bonusem pouze k magii (of sorcery, of wizardry).
Town Kill Pomocí externích hackovacích programů lze docílit možnosti kouzlení ve městě. Pokud však sami nemáte cheat „Town Kill“ zapnutý, tak na vás tato kouzla neúčinkují a nikdo vás tedy nemůže ve městě zabít. V Tristramu se tedy mohou vzájemně zabíjet pouze cheateři 🙂
TP Zkratka pro kouzlo Town Portal. Více o kouzlech najdete zde.
Trainer, Hackovací, Cheatovací programy Externí programy umožňující modifikovat hru. Tím mám na mysli např.:úpravy životů/many a jiných statů vaší postavy, vylepšování předmětů nebo jejich  duplování, Autokill, teleport ve městě, Townkill, větší level než 50 u postavy, kopírování inventářů jiných hráčů, neviditelnost, nesmrtelnost…
Myslím, že by nikdo neměl tahat hacky na b.net.
Triple-imunní příšery Příšery imunní vůči fire, lightning i magic. Platí na ně ale např. apocalypsa a stone curse.
Triple-imunní jsou příšery: Obsidian Lord (na hell), Soul Burner (na hell) a Advocate (na hell).
Turtle Mage, War Wizard Kouzlící válečník. Poznáte ho podle Dreamflange za opaskem 🙂
U
Ultra Pure Legit Styl vytvořený Claudiem. UPL charakter si všechno hledá sám, ve městě může kupovat pouze lektvary, nikoli předměty. V případě smrti již nesmí použít předměty, které z něj vypadly a musí si najít novou výbavu. Více na Claudiových stránkách
Undead, Nemrtví Mephistovy legie – Kostlivci (Skeletons) a Zombie.
Pouze na nemrtvé a Diabla platí kouzlo Holy Bolt.
V případě použití tupých zbraní proti nemrtvým, získáváte bonus +50% k damage zbraně.
Unikát, Unique – Označení pro speciální příšeru, která má vlastní jméno (např. Sir Gorash) a zvláštní schopnosti. Info u této příšery je psáno zlatým písmem.
– Označení pro unikátní předmět. Rovněž má vlastní jméno (Např. Gotterdamerung) a také název a info jsou psány zlatým písmem. Unikátní předmět může disponovat až šesti magickými schopnostmi.
V
Varianty Pokud vás již omrzel váš kouzelník s 1100 manou, tak zkuste nějaké Diablo varianty. Je to hraní podle předem stanovených pravidel (např. používání pouze sekery, zákaz kouzlení fireballu apod.). Několik základních variant najdete v mém Průvodci Diablo variantami.
VIT, Vitality Jeden z atributů postavy. Ovlivňuje počet životů.
V&K, VK Varaya & Khan. Tvůrci prvního a nejoblíbenějších modu pro Diablo. Více viz Mody
W
War Party Kooperační hra, které se účastní pouze válečníci.
War Wizard Viz Turtle Mage
X
XP Experience Points, Viz Expy
Z
Záloha, Backup Způsob chránění vašich postav před smazaním či jiným možným poškozením. Jedná se o nahrání savu s postavou na nějaké bezpečné medium, buď prostým okopírováním save souboru z adresáře Diabla, nebo použitím nějakého zálohovacího programu (např. Diablosaver).
Zen Harmony, Super Harmony Pokud současně nosíte tři předměty, které mají vlastnosti „of harmony“, „of stability“ a „of balance“, tak se doba Hit recovery ještě více zkrátí. U válečníka na 0.10 vteřiny, u rogue na 0.15 a u sorcerera na 0.20s.
Viz Hit recovery, Harmony
Zod Zkratka pro sufix Zodiac, nejcennější magickou příponu v Diablu. Přidává 16-20 bodů ke však atributům. Nejcennější šperky jsou potom Dragon’s ring/amulet fo zodiac a Obsidian ring/amulet of zodiac, které se dají najít průměrně jednou za život 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *