Amazon

The Amazon


Autor: Charis
Charakter: Rogue, Bard
Zkratka: AMZ

Úvod

Amazonky jsou válečnice proslavené svou hbitostí, všestranností a rychlým a přesným jednáním. Mají vrozenou nedůvěru k mužům a nenávidí všechny mágy. Jsou podezíravé vůči všemu, co neznají. Přestože jsou amazonky výborné při střelbě z luku, nejraději bojují na blízko a mají tedy vždy při sobě svůj meč, štít a sekeru.

Pravidla:

Pravidla jsou velmi přísná, ale amazonky je dodržují bez výjimky a s naprostou přeností. Zvláště si zakládají na vlastní společenské hiearchii. 

Amazonky preferují hraní s ostatními roguemi a v boji platí za velmi platné spojence. S mágy a válečníky hrají pouze ve velmi výjimečných případech a většinou k tomu mají nějaký dobrý důvod. Nikdy od nich nepřijímají žádné předměty. Dárky však mohou přijímat od ostatních rogue.

Vitalita je pro rogue velmi důležitá, proto si při každém levelu upu dají jeden bod do této vlastnosti. Také nikdy nenosí žádné předměty, které vitalitu snižují.

Povolání amazonky si mohou zvolit rogue (Diablo, Hellfire) nebo Bard (Hellfire). Každá amazonka má za jménem zkratku (AMZ). Toto povolání má také složitou hiearchii hodností apod. (více níže).

Amazonky spoléhají na svou vlastní sílu a na sílu svých tradic. Pokud má předmět nějaké strenght requirements, tak ho mohou použít pouze když na něj mají sílu (získanou pouze ze statu strenght nebo z unikátních předmětů):

– Příklad: Pokud chtějí obléct Splint mail (req. 45 síly) a mají stat strenght na hodnotě 30, dále disponují mečem Bonesaw (přidává +10 k síle) a ringem of zodiac +20 to all, tak brnění využít nemohou (počítá se pouze síla získaná ze statu a z unikátních věcí, tj. 40). Pokud však má samotné Splint mail bonus +5 to all, tak se tento bonus započítá a může být využit. Nejjednodušším postupem, jak zjistit, zda můžete daný předmět nosit je nasadit si ověřovaný předmět na sebe a sundat všechny magické (ne unikátní) věci. Pokud zkoušený předmět nezčervená, může být použit.
– Výjimka: Všechny unikátní zbraně mohou být využity nehledě na předcházející pravidlo (např. Mess. Reaver, Grandfather apod.).

Witches: Amazonky je nenávidí a vždy se jim snaží připravit co nejkrutější smrt. Jsou povoleny guardiany, firebally a firewally.

Black Deaths: Jsou to jediné příšery, ke kterým se amazonky nikdy nepřibližují. Podle pověstí Black Deathi kdysi zničili amazonskou vesnici tím, že do ní zavlekli mor. Musí tedy být zničeni ohněm – přírodním, nebo svatým (firebolt, inferno, holy bolt).

Předměty:

(Platí zde pravidla o váhových omezeních, viz výše).

Brnění
Amazonka nepoužívá takovou zbroj, ve které se zatím nenaučila pohybovat zcela tiše. Může tedy použít pouze takové brnění, jehož základní hodnota AC (neovlivněná magickým prefixem) je rovná, nebo menší jedné polovině její základní (base) dexterity:
(AC <= 1/2 Dex).
Jenom několik málo amazonek může vzhledem k uvedeným omezením používat těžká brnění – pouze Matriarch a vyšší hodnosti mohou využívat Field Plate nebo Tower shield, přestože nesplňují požadavky na sílu. Princess a vyšší hodnosti může využívat Gothic Plate a Gothic štít a pouze Queen je hodna nosit Full Plate.
Amazonky nikdy nenosí Cape a Robe, jelikož to jsou symboly mágů.

Helmy
Všechny helmy jsou povoleny, pokud obsahují povolený prefix/sufix. Crown však mohou nosit pouze Matriarch, Princess a Queen.

Štíty
Většinou si vybírají mezi Holy Defenderem a Stormshieldem (kvůli fast blocku).

Hole
Hole jakožto zbraň mágů nejsou používány.

Zbraně
Všechny meče a sekery jsou povoleny. Luky povoleny nejsou, výjimkou je:
– item recovery (po dobití své výbavy se samozřejmě vrací zpět ke zbraním na blízko)
– boj s lučištníky (chce je přesvědčit, že je s lukem lepší než oni. Není ale povinnost proti lučištníkům používat luk)
– použití na speciální úkol v kostele (=zabití Butchera, viz část „Trénink“)
– použití při Stealth Hunt (opět viz příslušná pasáž)
– luk může být použit proti Witches
Dýka není povolena.

Magické Předpony (Prefixy)
Nepoužívají věci s prefixy, které signalizují dominanci nenáviděných mužů – „knight’s“, „master’s“, „lord’s“ a „king’s“. Emerald předměty jsou vyhrazeny pouze pro amazonskou šlechtu (Matriarch, Princess a Queen – více viz sekce „Trénink“). 

Magické Přípony (Sufixy)
Přestože amazonky nesnáší mágy, sami spoléhají na magii. Nikdy však nevyuží kouzelnické přípony jako je „Wizardry“, „Sorcery“ a „of Magic“. Povoleny jsou tedy pouze sufixy „of Brilliance“ a „of the Mind“.
Jelikož jsou amazonky lovkyně, nikdy nepoužívají věci s příponami „of Light“ nebo „of Radiance“. +Light Radius je povolen pouze jako součást unikátních předmětů.

Unikátní předměty
Některé předměty jsou prostě „přílíš kouzelnické“ na to, aby je amazonka používala – Mindcry, Wizardspike, Gleamsong, Wizard’s Wrap, Naj’s Light Plate a Dreamflange.
Rovněž nepoužívají předměty snižující její vitalitu – The Wicked Axe, Bow of Dead, Thi Grizzly, ale také Constricting Ring. Výjimku tvoří pouze Blackoak Bow a Blackoak Shield, jelikož jejich postih vyplývá spíše z posvátné úcty k těmto předmětům, než z magických vlastností.
Ačkoli Amazonky nevyužívají Capes, tak Nightscape je vzhledem ke svému perfektnímu využití při lovu povolenou výjimkou.
Royal Circlet je vyhrazena pouze pro samotnou Queen.

Oltáře

Nikdy nesahají na Cauldrony, Goat Shriny a ani nepijí z Blood Fontán. Přistupují s nedůvěrou i k ostatním oltářům, ale přesto používají všechny mimo Gloomy, Sacred, Ornate a Fasting (v Hellfire ani Glowing a Murphy’s). Nikdy nepijí z Fountain of Tears.

Kouzla

Magické schopnosti každé amazonky se zvyšují s časem a se získanými zkušenostmi. O vývoji amazonky se více dočtete v sekci Trénink.

Souhrn kouzel (naučit do spellbooku se je můžete kdykoli, ale použít se dají až na daném dovednostním levelu):
– Amazon Explorer: Fire Bolt, Heal Other.
– Amazon Defender: +Healing, Town Portal.
– Amazon Warrior: +Inferno, Flame Wave, Charged Bolt, Lightning.
– Amazon Avanger: +Mana Shield, Telekinesis.
– Amazon Huntress: +Phasing, Teleport.
– Amazon Heroine: +Chain Lightning, Fireball, Stone Curse.
– Amazon Matriarch: +Elemental.
– Amazon Princess: +Guardian.
– Amazon Queen: +Golem.
– Proti Black Deathům: Holy Bolt
– Nikdy nepoužívají: Flash (mimo Spellbindera, viz amazonské hodnosti), Bone Spirit a Blood Star
– Hellfire: kouzlo Reflection dovoleno, Berserk nikoli
– Poznámka: Amazonky nejsou zbabělé a proto nikdy nehází Firewall na imobilní příšery. Mohou ji využít pouze tak, aby příšery firewallem prošly a zranily se. Nikoli aby se v nich upekly.
– Proti Witches – Proti těmto nestvůrám může být použito jakékoli kouzlo, jakákoli zbraň… zde neplatí žádná pravidla. Musí zemřít!
Může být použit jakýkoli svitek, pokud obsahuje povolené kouzlo. Navíc jsou povoleny svitky s kouzly Indetify a Resurrect. Po zabití Diabla na normal můžete používat i svitky s Novou a Apocalypsou.

Trénink

Každá amazonka na sobě tvrdě pracuje, aby se stále zlepšovala a získávala další schopnosti a zkušenosti. Hiearchie amazonek obsahuje mnoho různých stupňů v životě každé z válečnic.
(Pozn.: Pokud hrají amazonky kooperační hru, mohou určitě questovní příšery zabít společně a obě získají odměnu. Pokud má však jedna z amazonek o dva stupně vyšší titul, než ostatní, tak s danými příšerami nepomáhá a dovolí, aby si je ostatní amazonky zabily samy).

Amazon Explorer

Přestože amazonka začíná vybavená lukem, tak se ihned vydává do kostela najít si vhodný meč, štít a zbroj. Nejsou dovoleny žádné nákupy předmětů u lidí ve městě (prodej, opravy a healing jsou dovoleny). Také hledají sekeru a zlepšují si svoji sílu a vitalitu (Amazon Explorer by neměl mít Magic vyšší než 20). Může kouzlit Heal Other a firebolty. Tento titul má každá amazonka, která nedosáhne 7. levelu a nezabije Butchera. Toho musí zabít lukem a dosáhnout tak mistrovství v používání této zbraně.

Amazon Defender

Cílem držitelek tohoto titulu je získat mistrovství v boji sekerou. Amazonka musí v kostele a katakombách sekerou zabít minimálně tucet unikátních příšer (v kostelech a katakombách se vyskytuje 42 druhů unikátních příšer, do onoho tuctu se počítá i Butcher a případně Leoric). Poté, co tento úkol splní, může začít nakupovat předměty u obyvatel města. Hlavním úkolem je však zabití Skeleton Kinga, opět za použití sekery (to je velmi obtížné!).
Defender může nově využívat kouzel healing a town portal.

Amazon Warrior

Nyní musíte dosáhnout mistroství v použití meče a štítu. Amazonka Během tréninku dále zlepšuje své schopnosti a stává se silnější a odolnější. Právě umění blokovat útoky štítem je jedním z nejdůležitějších v životě amazonky a postupem času se jeho důležitost ještě více zvyšuje. Amazon warrior může využívat elementární kouzla Inferno a Flame Wave. Charges bolt může používat až od chvíle, kdy ho poprvé uvidí (tedy až potká netopýry Familiar). Stejně tak to je i v případě kouzla lightning, které může používat, jakmile jeho kouzlení okouká od Red Storma.
Dle tradic jsou Caves základním tréninkovým místem Amazon Warriorů. Mistroství meče a štítu dosáhnou, pokud zabijí 6 z následujících 7 unikátních monster:

– Breakspine (mud runner, level 9)
– Oozedrool (toad demon, level 9)
– Blackstorm (obsidian lord, level 10)
– Flayer (storm rider, level 10)
– Bluehorn (frost chargerm, level 11)
– Fangspeir (cave viper, level 11)
– v každém případě musí zabít Plaguewraith (poison spitter, level 10)

Jakmile dosáhne mistroství, je povýšena na vyšší hodnost:

Amazon Avenger

Při dosažení tohoto titulu získává amazonka právo na používání obouručních mečů a je také zasvěcena do tajů ochranné magie (mana shield a telekineze). Jakmile u mágů v pekle vidí kouzlo teleport, naučí se používat i transportní kouzla (teleport a phasing). Amazon Avenger si již může vybírat z velkého množství různých zbraní a disponuje mnoha smrtícími schopnostmi, včetně základního umění magie – je čas vstoupit do samotného pekla.
V levelu 13 a 14 se snaží získat co nejvíce zkušeností a také kvalitních předmětů s resistancemi. Jejím úkolem je zabít temné spojenectví vládců horní části pekla – Deadjudge (Magistrate), Fandskin (Gold Viper), Graywar the Slayer (Doom Guard) a Steelskull (Stell lord) – všichni se nachází v levelu 14. Aby byli zničeni navěky, musí k jejich zabití použít tupou zbraň (nejlépe maul, nebo nějaký unikát – Protector, Cranium Basher (nejlepší!) nebo Civerb’s Cudgel). Jak víte, tak dle pravidel tyto zbraně nesmí v jiném případě využít. Výjimkou je však získání zkušeností v boji s tou zbraní, a proto je možné vymlátit maulem i celý level 13 a 14.
Pokud se vám ani během více her nepodaří všechny čtyři unikátní monstra zabít, tak je pravděpodobné, že je Blackskull nebo Doomcloud (level 13) přemohli a zabrali jejich pozice v temném společenství. Na místo původních bossů tedy můžete zabít i tyto příšery.

Amazon Huntress

Úhlavními nepřáteli všech amazonek je skupina vedená arcibiskupem Lazarusem . Amazonka v tomto případě (nehledě na pravidla) dle tradice používá luk. Důležité je, aby si luk našla sama amazonka – nesmí ho tedy přijmout jako dárek a ani ho nesmí koupit ve městě. Musí to být hunter’s bow (ten je preferován), war bow nebo battle bow. Co se týče unikátních luků, tak The Blackoak Bow je nejcennější zbraň každé amazonky (pokud ho tedy vlastní, tak s jeho použitím v tomto případě nikdy neváhá). Může však být použit i Eaglehorn a Windforce. Jakmile amazonka Lazaruse a jeho nohsledy porazí, získává titul „Amazon Heroine“.

Amazon Heroine

Po poražení Lazaruse amazonka získává další magické schopnosti – Stone Curse, Fireball a Chain Lightning (+ může kouzlit novu a apocalypsu ze svitků). Jejím cílem je nyní porazit samotného Diabla. Opět k tomu může využít libovolnou zbraň, včetně luku. Většina amazonek si zabití Diabla zpestřuje použitím různých zbraní na různé obtížnosti (např. mečem na normal, sekerou na night a lukem na hell – na pořadí zbraní ale nezáleží).
Pokud amazonku hraje Bard v Hellfiru, tak s titulem Amazon Heroine může začít používat dvě kontaktní zbraně současně.

Amazon Matriarch, Princess a Queen

Jakmile Amazonka zabije Diabla na normal obtížnost, získává titul Amazon Matriarch. Poražení Diabla na night znamená povýšení na Amazon Princess a pokud ho zabije i na hell, tak se stává samotnou Amazon Queen.

Privilegia Amazon Matriarch: může nosit crown, Field plate, tower shield a obouruční meče bez ohledu na váhové (silové) omezení. Získává schopnost kouzlit Elemental a může používat prefix knight’s (u amazonek se nazývá Duchess‘)

Privilegia Amazon Princess: Může nosit Thinking Cap, Gothic Plate a Gothic Shield, Great Sword (opět nezáleží na pravidle o potřebné síle). Umí kouzlit Guardiana a smí používat zbraně s prefixem Lord’s (Lady’s).

Privilegia Amazon Queen: Pouze ona může nosit Full Plate a Royal Circlet a smí používat kouzlo Golem. Královna může také používat zbraně s prefixem king’s (queen’s).

Zvláštní událost – Stealth Hunt

Stealth Hunt amazonka provádí každý pátý charakter level poté, co zabije Diabla (zabije ho na 26. levelu, 1. Stealth hunt se uskuteční na levelu 31, další 36). Pokud amazonka dosáhne levelu 40, tak se Stealth Hunt koná při každém levelu up. Během Stealth Huntu nesmí používat žádné darované věci, všechna výzbroj a výstroj musí být nalezená samotnou amazonkou.

Na Stealth Hunt si vezme Blackoak Bow, pokud nemá tak Deadly Hunter. Pokud nemá ani ten, tak jakýkoli Hunter’s Bow. Pokud by nebyl ani ten, tak jakýkoli jiný luk, který může používat. (HF Bard může použít dvě kontaktní zbraně.)
Dále si na sebe vezme takové věci, aby měla minimální light radius (tj. -80%, nebo se alespoň snažit mít co nejnižší). Pokud má -80% lr, tak si může vzít další věci dle libosti (musí být její vlastní, ne darované). Pokud má light radius pouze -70% a méně, tak si žádné další věci do podzemí vzít nemůže (ale může si je v podzemí najít).
 Na tutu výpravu musí být extrémně nenápadná a tichá a tudíž není dovoleno žádné těžké plátové brnění.

Stealth Hunt začíná v 1. levelu kostela a končí teprve tehdy, když je mrtvý Diablo (nebo rogue). Je to jako ironman, ale nemůžou se dělat přestávky mezi přestupem do katakomb, jeskyní apod. Během celého stealh huntu není možné se vrátit do města. Amazonka si s ssebou nesmí vzít žádný svitek s infravizí, musí si je najít v podzemí. V podzemí může sbírat a používat všechny povolené oltáře, elixíry, svitky apod. Pokud během výpravy zemře, musí si svoje věci získat zpět s normální výbavou.

Pokud během Stealth huntu zabije Diabla na normal, získává titul Hunt Priestess a příště se může pokusit o zabití Diabla na NM. Pokud se jí to povede, získává titul Hunt High Priestess. Nakonec se pokouší zabít Diabla na hell – v případě úspěchu se může honosit titulem Hunt Goddess.

Pokud Stealth Hunt z jakéhokoli důvodu předčasně ukončíte, není možné se k němu již později vrátit (zase až po pěti levelech, resp. na dalším levelu v případě, že ho máte vyšší než 40). Jak vyplývá z předcházejícího odstavce, tak Stealth Hunt na Nightmare se může uskutečnit až poté, co ho úspěšně dokončíte na normal. Stejně tak je třeba zvítězit nejprve na NM, abyste ho mohli příště hrát na hell.

Pozn.: Amaoznka během Stealth huntu nemusí zabít žádnou příšeru mimo Diabla a jejích úhlavních nepřátel v levelu 15 (Lazarus, Blackjade a Redvex).
Stealth Hunt na NM a hell může být proveden i za použití Dagger, Short Swordu nebo nějaké unikátní čepele snižující light radius (Shadowhawk, Gibbous Moon). V tomto případě ale musíte mít light radius v rozmezí -80% až -70%. Pokud navíc vlastníte Blackoak Shield, tak byste ho měli použít.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *