Černokněžník

Černoknežník


Autor: KubaII
Třída: sorcerer
Zkratka: ?

Úvod:

Pozdraven buď prostý lide, mé jméno je Daa-tarl a pocházím z dalekého severu , z kraje nehostinné zimy a věčné tmy. Mou matkou byla tma , mým otcem byl strach. Přícházím k Vám do země Tristram roznášet zkázu, zlo, rozbroje a neklid. Přícházím k Vám abych rozšířil svou zemi Ordof. Zemi , kde vládne dlouhá tradice Černokněžníků. Přicházím abych vyplnil sudbu , jež měla býti zapomenuta.
Legenda praví , že za časů velkých mágů , udatných bojovníků a sličných panen vládl v zemi Tristram mír. Rok co rok byla svolávána velká rada aby se usnesla co dál v boji proti zlu. Rada Čtyř. Čtyři nejmocnější mágové se sešli aby se připravili na velkou bitvu mezi Chaosem a Pořádkem. Andar nejvyšší kněz magie vzduchu , Olf nejvyšší kněz magie mysli , Dath jako nejvyšší kněz magie ohně a Tarl jako vůdce severu a nejvyšší kněz černé magie. Ovšem již tehdy Oelf a Tarl pochopili , že zlo není možno zničit. Na radě vypukly veliké rozbroje a Olf byl smrtelně raněn. Než zemřel prozradil Tarlovi veškerou znalost magie mysli. Tarl uprchl zpět do své země a pohřbil Olfa ve své věži. Poslal svou armádu v boj proti Andarovi a Dathovi, sám však nejel. Svému nejlepšímu, tehdy ještě ne mistru dal svou černokněžnickou hůl a pravil „Až nadejde čas svolej na svou stranu Dmelr“. Dmerl znamená v řeči prostých zkáza. Hůl však mohl ovládat pouze mistr. A mistrem se mohl stát pouze mág jež dosáhl absolutního zadostiučinění. Mág jehož dovenost byla měřena podle „Posvátné tristramské knihy magie“ pole níž byl mág zralý učení 50. kruhu. Jak však Tarl věděl, tehdy ještě nebyl Gzirrt hoden této hole a při posledním boji když Andarova a Dathova armáda byla již skoro poražena použil Gzirrt, na důkaz své moci, hůl. Avšak Gzirrt nedostal vládu nad holí a všechna jeho armáda , se hrnula proti němu. Sirény s dlouhými zlatými vlasy chrlící oheň na černých koních , Griffini s pařáty ostrými jako břitva, Nymfy se svými harfami a ostatní se obrátili proti a na místě ho upálili. Když však ztratili vůdce propadli strachu a ani stín chaosu je nedokázal vysvobodit. Rozprchli se a většina jich byla zabita a spálena. Když Dath prohledával bitevní pole narazil na Tarlovu hůl. Tělo však bylo spáleno v prach a on uvěřil , že je Tarl mrtev, Jakožto prostý člověk bojující za Řád nedokázal pomyslit , na to že Tarl stále žije. Tarl však ve své věži za ohradami plání sirén stále žil a zapisoval své umění magie. Stalo se před dvě stě lety , že já zapisovatel Ordofský sem na tyto knihy narazil skryté v tuctu jiných knih ve staré knihovně. Jakožto přímý potomek Tarlův jsem pochopil všechny zkratky , šifry a kresby. Před dvěmi lety, když jsem dosáhl absolutního zadostiučinění, jsem se rozhodl provést sudbu, v tom však spočívá velké úsilí a postupná práce. Proto jsem opsal Tarlovi spisy , abych rozšířil znalosti Necromoniconu. Černokněžníci zvaní Necromanceři jsou absolutně zlého vyznání. Jejich učení vyplívá z Tarlovi knihy a zní. „Černokněžník je schopen z Tristramské knihy kouzel naučit se pouze kouzla mysli a černé magie. Jako první se Černokněžníci učí kouzlu telekineze (Telekinesis) jež dovede velmi lehce zvládnout během prvních 30 kruhů. Druhým , nyní však útočným kouzlem je kouzlo FLASH , jež umožňuje Černokněžníkovi zabít prakticky každou příšeru vyskytující se v lehčích částech Tristramu. JE to kouzlo z veikou tradicí a je nejsilnějším kouzlm ze všech. Buhžel pro velké někdy až nesmyslné užívání se naučili býti nepřátele nekdy i imunní vůči tomuto kouzlu. Třetím , obranným kouzlem je kouzlo STONE CURSE , jež nepřátele zkamení, proti tomuto kouzlu není obrany. Je to nejužitečnější kněžníkovo obranné kouzlo, působící na nepřátele. Čtvrtým kouzlem je Mana Shield je to kouzlo jež vymyslel samotný Olf za panování řádu, když se pokoušel porazit smrtonosné Sirény. Dalším útočným , tentokrát vyvolávacím kouzlem je Golem, golemové jsou od pradávna přáteli černokněžníků a jsou vždy věrní, golemové jsou však kouzla mysli/černé magie a proto když projde černokněžník městským portálem kouzlo vyprchá. Útočným kouzlem je též Bone spirit používaný černokněžníky začátečníky, později prakticky bezcenný. Poslení dvě kouzla jsou kouzla mysli a to jsou Městský portál a teleport tyto kouzla jsou jedněmi z nejlehčích kouzel, jelikož není nutné je znát na 15 lvl a jsou nutností. Oblečení + doplňky. Černokněžníci prakticky nenosí zbroje , pouze kožené vyjma Naj´s light platu. Tato zbroj je totiž absolutně lehká a je tvořena z hadí kůže , proto černokněžník tuto zbroj může použít. Helmy a pokrývky hlavy černokněžníci nenosí , je to proto aby příšery mohli rozpoznat svého pána i v nejzmatenějších soubojích. Ruční zbraně. Pro črnokněžníky zakázané ovoce , pokud by byla golem naváděn pánem , jež by neoblomě čaroval holí byl by zmaten , pouze jediná , posvátná hůl zvaná „Archandělská hůl zkázy“ /Mee oo Dmerl/ pouze Mistr, jež dosáhl 50. kruhu však může tuto hůl použít. Štíty. Zavrhovaná věc , přes všechen strach z oceli nemohou kněží tuto věc ani cítit. Strach přešel z dobou i na dřevěné štíty a tak jexem již řekl NE. Amulety a Prsteny. Jak je libo černokněžníci se v těchto věcech opravdu vyžívají , je na umu každého z nich jaký doplněk si sežene. Jak se totiž lidé mylně omnívají amulety a prsteny jsou z oceli avšak není tomu tak . Jsou dělány mocnou magií a jejich sruktura není podobná žádnému kovu.“

Pravidla:

Zbroj: pouze kožené , plátěné nebo Naj´s
Helma: NE
Palice + Hole: Pouze Mistři a to /Mee oo Dmerl/
Štíty: NE
Šperky: jak je libo
Kouzla: JEN A POUZE : Telekinesis , Teleport , Town portal , Flash , Golem , Bone spirit , Stone curse , Mana shield . JINÉ KOUZLA NESMÍ MÍT NECROMANCER VE SVÉ KNIZE

Tituly:

50. level – Mistr. Tímto titulem se můžou honosit pouze „PURE“ černokněžníci jež začali již na 1 levelu jako necromanceři. Musí dosáhnout levelu 50 a všechna povolená kouzla musí být na LVL 15 jejich staty nesmí být upravovány žádnými příšerami (Black Deaths) atp. Mistra může pasovat pouze Mistr, který daruje „Mee oo Dmerl“, kterou našel nebo koupil (LEGIT). Poté proběhne souboj Golemů a z Černokněžníka se stává MISTR. VIVAT CHAOS

Zpracováno:: 11.3.2002 by. Daa-tarl ( Syn mága : Ew-Kuba II (CH) )

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *