Axe master

The Axe Master
by Belial


Třída: Warrior
Zkratka: (A-NB)

Základní pravidla

Pokud chcete hrát za pokračovatele legendárního axe mastera Gotterdamerunga, založte si nového válečníka. Můžete si za jeho jméno dát zkratku A-NB (NB znamená „new born“, tj. nováček). Jakmile dorazíte poprvé do Tristramu, prodejte svůj meč, štít a club. Za utržené peníze si můžete nakoupit věci, které nejsou v rozporu s pravidly výbavy.

Minimálně 2 body z 5 z každého level up musí být dány do síly. Žádné body se nesmí dávat do magie, stejně byste pro ně neměli využití.

Vždy musíte používat brnění a helmu s co největším AC nehledě na prefix a sufix. Pokud najdete awesome full plate of stars 70+140% a poté awesome full plate 75+150% vyhrává to druhé!

Předměty

Zbraně
Jedinou zbraní, kterou axe masteři používají jsou pochopitelně sekery.  Tyto zrbraně disponují obrovskou silou a umožňují uštědřit mnohem větší damage než jiné zbraně.

Brnění
Axe master může používat všechny druhy zbroje s výjimkou cloak a robe. Ty nosí jen kouzelníci.

Helmy
Můžete použít jakoukoli helmu. Axe master bere vždy tu s největším AC. Mohou být použity i crowns, jelikož to jsou jen levné imitace opravdových korun a nemají nic společného se šlechtou.

Šperky
ůžete použíít jakýkoli prsten, pokud na sobě má povolený prefix a sufix.

Kouzelné věci
Velká rada Mistrů sekery nedovoluje používat tyto předpony a přípony:

Angels, Arch-Angels, Bountiful, Brilliance, Light, Raven’s, Serpent’s, Dragon’s, Drakes, Of The Mind, Radiance, Plentiful, Snakes, Spider’s, Sorcery, or Wizardry.

Unikátní věci

Může být používáno jakékoli unikátní brnění vyjma  Nightscape, Wisdom’s Wrap, Rainbow Cloak, a Naj’s Light Plate. Tyto kousky byly totiž vyrobeny pro kouzelníky, ne pro válečníky.

Co se týče, seker, tak mohou být použity včechny až na Aguinara’s Hatchet. Tato sekyra je ubohá kouzelnická náhražka.

S helem mohou být využity pouze Overlords Helm, Gotterdamerung* a Fools Crest. The Royal Circlet je výhradou šlechty (což axe master není) a Thinking Cap je věc pro mágy.

* viz questy

Může být použit jakýkoli uniátní prsten mimo Ring of Regha. Tento prsten totiž ubírá sílu, což si žádný axe master nemůže dovolit.

Oltáře

Pouze zkušený axe master se může dotknout těchto čistě magických zařízení (musí mít level 20 a výše).Nikdy se však nedotýká cauldronů a goat shrinů, jelikož jsou dílem ďábla.

Kouzla

Kouzla
Axe master se nesmí učit žádné kouzlo.

Svitky
Povolené svitky jsou jen Town Portal, Identify a Healing.

Questy

1) First Blood

Tento quest je určen pro nové válečníky, aby mohli ukázat svou sílu a schopnosti v boji se silnými nepřáteli. Můžete ho splnit ihned, jak poprvé vstoupíte do Tristramu. Prodejte štít, meč a palici a nakupte si povolenou výbavu (vyjma sekery!). Nyní jděte do kostela – jakmile do něj vstoupíte, nesmíte se již vracet do města pro další nákupy (povoleno je pouze uzdravení u Pepina) dokud nesplníte tyto dva úkoly:
#1: Najít sekeru
#2: Vyčistit level 1 a 2 včetně Butchera

Jakmile dokončíte tento quest, získáváte titul Axe Trainee. Můžete si tedy změnit zkratku za jménem z A-NB na A-T.

2) The Quest for Gotterdamerung

Gotterdamerung byl velký vůdce všech axe masterů. Jeho kmen ho měl tolik v oblibě, že pro něj stvořil helmu, která dostala jeho jméno. Vůdce kmene ji stále nosil a když zemřel, jeho tělo bylo spolu s helmou pohřbeno v pekle – aby i jeho duch mohl válčit s ďábelskými silami.

Jakmile najdete helmu Gotterdamerung, musíte jít okamžitě do města a vrátit helmě její původní slávu (tj. identifikovat ji a opravit). Nyní musíte vyčistit level, kde jste ji našli a level pod ním (pokud jste ji našli v 16, tak založíte novou hru a vyčistíte level 13). Poté  se můžete rozhodnout, zda si helmu necháte pro sebe, nebo jí najdete posvátné místo, kde bude navěky uložena. Pokud si chcete helmu nechat, musíte ji s sebou nosit navždy. Na tuto helmu se však nevztahuje pravidlo o nejvyšším AC a tudíž ji můžete dle chuti kombinovat s jinou helmou a používat ji např. jen v levelech, kde nejsou kouzlící příšery. Musíte ji však mít vždy při sobě (tedy alespoň v inventáři).
Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, tak ji musíte položit na pentagram v levelu 15. Cestou k pentagramu nesmíte v levelu 15 zabít žádnou příšeru a Gotterdamerung musíte mít na hlavě. Jakmile položíte helmu na pentagram, musíte vyčitit level 15 a zabít Lazaruse.

3) The Slaying

Abyste získali titul Axe-Handler musíte splnit tento quest. Ke splnění tohoto questu musíte mít postavu na 15 .levelu. Najděte te si (nebo kupte) obyčejnou (nemagickou) small axe, se kterou projdete kostel a katakomby. V kostelu musíte zabít butchera a Leorica, v katakombách pak dvě unikátní příšery. Z těchto 4 příšer vypadnou 4 předměty, které odneste do Butcherovy místnosti a položte je na zem. Nyní vypněte hru, čímž tyto ďábelské předměty zničíte. Jakmile tento quest splníte, získáte titul Axe-handler (A-H).

4) The Death Of A Satanic Power

Je čas zabít Diabla! Jakmile ho porazíte na obtížnost normal, získáte svatou tečku a navíc titul Axe-Mater, čímž se stanete právoplatným členem Kmene. Tímto však vaše pouť nekončí! Čeká vás ještě nightmare a hell a mnoho dalších dobrodružství!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *