Undead

The Undead


Tvůrce: Pavelos(AR)
Označení: UD za jméno a v infu stupeň vývoje a případně hodnost Legendary.

Úvod

Mezi podstvětím a nemrtvými vypukla válka. Podsvětí se již nespokojí pouze s dušemi mrtvých, ale začalo si dělat nárok i na jejich těla. Této neslýchané a naprosto nepřípustné změně musí nemrtví zabránit. Naneštěstí si to uvědomuje pouze pár jedinců, zbytek nemrtvých uvěřilo Diablovi lžím a bezmyšlenkovitě kolaborovalo. Mezi nimi byl i sám král Leoric, král všech nemrtvých. Za tuto zradu budou peklo, včele s Diablem, a i Leoric krutě potrestáni…

Povinnosti Undead charakterů

Undead nesnáší zradu nemrtvých a proto považuje za svojí povinnost zničit všechny nemrtvé, nacházející se v patře. Undead nikomu mimo dalších Undeads nevěří – mohli by to být totiž agenti podsvětí. Proto si musí veškerou svou výbavu nalézt sám, případně věci dostat od jiného hráče hrajícího variantu Undead. Na zabíjení Diabla se nesmí podílet nikdo jiný, než Undead, ať už sám nebo v kooperaci s jinými Undead charaktery.

Vývoj Undead charakterů

Každý Undead charakter má tři své vlastní stupně vývoje. Undead postoupí o jeden stupeň, pokud se mu podařilo zabít Diabla (je jedno, jestli v kooperaci s jinými Undead hráči nebo jemu samotnému). Na jaký stupeň postoupil záleží na obtížnosti, na kterou Undead charakter zabil Diabla (na BN je to reprezentované tečkami). Kooperace při zabíjení Diabla a Leorica je povolena pouze mezi Undeads na stejném stupni vývoje.

Stupně vývoje: 

Charakter Zabití Diabla na normal Zabití Diabla na Nightmare Zabití Diabla na hell
Warrior Skeleton Zombie Vampire
Rogue Shadow Ghost Wraith
Sorcerer Mummy Ghoul Lich

Omezení Undead charakterů

Každý nepovýšený Undead charakter (charakter, který doposud nezabil Diabla) nesmí kupovat ani prodávat či identifikovat předměty. Povolená vyjímka je opravování věcí a léčení se (nikoliv nakupování lahví!). Dále každý Undead smí používat pouze sufixy a prefixy, případně i jejich kombinace, kterých je hoden. To závisí na stupni vývoje.
Příklad: Undead Sorcerer na stupni vývoje Mummy (podařilo se mu zabít Diabla na normal) může nosit třeba Serpent`s amulet of stars. Serpent`s a stars jsou třetí nejlepší možné sufixy a prefixy. A stupeň vývoje Mummy je také třetí nejlepší. Proto by například nemohl nosit Ruby ring of stars. Stars (8-11 to all atributes) je sice hoden nosit, protože je to třetí nejlepší možný sufix mezi +to all atributes sufixy, ale prefix Ruby je nejlepší možný (51-60% resist fire), proto není Undead Mummy hoden nosit tento ring. To samé platí o celé výbavě charakteru (helma, štít, zbraň, zbroj, ringy a amulet). Z toho plyne, že pouze Undead charakter, který zabil Diabla na Hell je hoden nosit všechny pre/sufixy(výjimkou jsou omezení pro UD charakter – viz níže). UD nesmí nosit unikátní předměty (vyjímkou je Legendary Undead). Každému UD charakteru je zakázáno nosit a používat prefixy blessed, saintly a holy (svatých věcí se Undead nedotýká!). Také čtení svitků a knih s kouzlem holy bolt. UD dále nesmí pít elixíry a brát holy schrine (UD nesnáší svaté věci). Ze stejného důvodu také nesmí používat cauldron a goat schrine.

Rozdíly mezi Undead charaktery

Vampire – Pouze Warrior, který dosáhnul tohoto stupně vývoje je hoden používat Gotterdamerung, Helm of Spirits, prefixy King`s, Godly a sufixy of Whale, of Mammoth, of Haste, of Blood a of Vampire. Tyto předměty jsou ostatním charakterům uzamčeny (výjimkou je dosáhnutí hodnosti Legendary – viz níže). Vampire nesmí používat prefix Dragon`s a sufix of Harmony.
Wraith – Pouze Rogue, která dosáhla tohoto stupně vývoje je hodna používat Royal Circlet, Civerb`s cudgel, prefixy Merciless, Ruthless a sufixy of Zodiak, of Perfection. Tyto předměty jsou ostatním charakterům uzamčeny (výjimkou je dosáhnutí hodnosti Legendary – viz níže).
Lich – Pouze Sorcerer, který dosáhnul tohoto stupně vývoje je hoden používat Thinking cap, Dreamflange, Naj`s Light Plate a sufixy of Wizardry, of Apocalypse a of Nova. Tyto předměty jsou ostatním charakterům uzamčeny (výjimkou je dosáhnutí hodnosti Legendary – viz níže). Lich nesmí mít Armor class menší než 100 a maximální hodnotu Life menší než 50.

Legendary Undead

Undead může dosáhnout hodnosti Legendary, pokud bez pomoci a bez jediného úmrtí vymítí celý Hell. Obtížnost závisí na stupni jeho vývoje.
Př.: Warrior na stupni vývoje Zombie se může stát pouze Legedary Zombie a to vybitím celého night/hell, nikoliv vybitím normal/hell. Také se tento Warrior už nemůže stát Legendary Skeleton.
V případě smrti či předčasného skončení hry ještě před zabitím Diabla je možné pokus opakovat zcela od začátku jindy. Privilegium Legendary Undead charakterů je následující: Může používat veškeré unikátní předměty, které mu jsou díky jemu zvolenému charakteru přístupné. Pouze Legendary Vampire, Wraith či Lich má právo nosit i Unikátní předměty jemu nepřístupné (třeba Wraith může nosit Dreamflange, Helm of Spirits atp.). Stále ale nesmí používat kouzlo holy bolt a prefixy blessed, saintly a holy.

Příjemnou zábavu přeje Pavelos(AR)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *