Oltáře

Oltáře se vyskytují v levelech 1-8. cauldrony v levelech 13-15, blood fountains, murky pools a puryfying springs v levelech 1-8 a 13-15 (zřídkakdy i v lvl 9-12). Goat Shriny se vyskytují pouze v levelech, kde se nachází příšery Goat Men nebo Goat Archers (tj. 4-9).

Název Zpráva Účinek
Abandoned Shrine ”The hands of men may be guided by fate”
„Ruce lidí mohou být vedeny osudem“
Přidá +2 k dexterity.
Čtěte poznámku 2
Creepy Shrine ”Strength is bolstered by heavenly faith”
„Síla je zvýšena nebeskou silou“
Přidá +2 k síle
Čtěte poznámku 2
Cryptic Shrine ”Arcane power brings destruction”
„Starobylá síla přináší zkázu“
Zakouzlíte novu. Také se vám obnoví mana
Divine Shrine ”Drink and be refreshed”
„Pij a buď osvěžen“
Obnoví životy a manu. V levelu 1-3 navíc dostanete jeden potion of full healing a 1 potion of full mana. V ostatních levelech potom 2 potiony of full rejuvenation.
Eerie Shrine ”Knowledge and wisdom at the cost of self”
„Vědění a moudrost za cenu sebe sama“
Přidá +2 k inteligenci
Čtěte poznámku 1
Eldritch Shrine ”Crimson and Azure become as the sun”
„Karmín a blankyt se změní ve slunce“
Všechny potiony of (full) healing a mana se změní na (full) rejuvenation.
Enchanted Shrine ”Magic is not always what it seems to be”
„Magie není vždy taková, jaká se zdá“
U jednoho kouzla ztratíte jeden spell level (2 pokud bylo na levelu 15). Ostatní kouzla se naopak o jeden level zvýší. 
Fascinating Shrine ”Intensity comes at the cost of wisdom”
„Síla přichází za cenu moudrosti“
Ztratíte 10% základní many (trvale!). Kouzlo firebolt se zvýší o jeden level.
Čtěte poznámku 3
Glimmering Shrine ”Mysteries are revealed in the light of reason”
„Tajemství jsou odhalena ve světlě rozumu“
Identifikuje všechny předměty ve vašem inventáři.
Gloomy Shrine ”Those who defend seldom attack”
„Ti, kteří brání, zřídkakdy útočí“
Přidá +2 AC ke všem armor předmětům (helma, štít, brnění). Naopak sníží maximální damage všech zbraní o 1.
Nachází se pouze v single playeru.
Hidden Shrine ”New strength is forged through destruction”
„Nová síla přichází za cenu destrukce“
U jednoho předmětu sníží durabilitu o 10 (nikdy však předmět nezničí). U ostatních se naopak zvýší o deset. Platí pouze u oblečených předmětů. 
Holy Shrine ”Wherever you go, there you are”
„Kamkoli jdeš, tam jsi“
Zakouzlí na vás phasing
Magical Shrine ”While the spirit is vigilant the body thrives”
„Dokud je duch bdělý, tělo vzkvétá“
Zakouzlí na vás mana shield
Mysterious Shrine ”Some are weakened as one grows strong”
„Některé jsou slabší, jeden zesílil“
Přidá +5 k jednomu atributu. Zbylé tři atributy jsou potom sníženy o 1.
Ornate Shrine ”Salvation comes at the cost of wisdom”
„Spása přichází za cenu moudrosti“
Ztratíte 10% základní many (trvale!). Kouzlo holy bolt se zvýší o jeden level.
Čěte poznámku 3
Quiet Shrine ”The essence of life flows from within”
„Podstata života proudí z nitra.“
Přidá +2 k vitalitě
Čtěte poznámku 1
Religious Shrine ”Time cannot diminish the power of steel”
„Čas němůže zmenšit sílu oceli“
Opraví všechny předměty v inventáři.
Sacred Shrine ”Energy comes at the cost of wisdom”
„Energie přichází za cenu moudrosti“
Ztratíte 10% základní many (trvale!). Kouzlo charged bolt se zvýší o jeden level.
Čěte poznámku 3
Secluded Shrine ”The way is made clear when viewed from above”
„Cesta viděná z výšky je zřetelná.“
Odkryje mapu levelu.
Spiritual Shrine ”Riches abound when least expected”
„Bohatší, než bylo očekáváno“
Do každého prázného políčka v inventáři vloží hromádku peněz (max. 59 zlatých)
Spooky Shrine ”Where avarice fails, patience gains reward” ( u vás)
„Kde lakota ztroskotá, trpělivost přináší růže“
”Blessed by a benevolent companion!” (u ostatních hráčů ve hře)
„Posvěcen laskavým společníkem“
Ostatním hráčům ve hře se obnoví mana a životy.
Stone Shrine ”The powers of mana refocused renews”
„Obnoveno silou many“ 
Nabije všechny magické hole v inventáři.
Tainted ”Those who are last may yet be first” (u vás),
„Ti, kteří byli poslední, mohou nyní býti prvními“
”Generosity brings its own reward” (u ostatních hráčů ve hře)
„Štědrost sama přináší odměnu“
Ovlivní staty ostatních hráčů ve hře: jeden atribut se jim zvýší o jeden bod, každý další se potom o jeden sníží.
Thaumaturgic Shrine ”What once was opened now is closed”
„Co jednou bylo otevřeno, je nyní uzavřené“
Znovunaplní všechny truhly v levelu
Nachází se pouze v single playeru.
Weird Shrine ”The sword of justice is swift and sharp”
„Meč spravedlnosti je rychlý a ostrý“
Přidá 1 bod k maximálnímu damage ke všem zbraním. Platí pouze do konce dané hry, poté se damage vrátí zpět na původní hodnotu.
Pouze v single playeru.

OSTATNÍ

Název Zpráva Účinek
Blood Fountain Každám napitím z fontánky se vám vyléčí jeden život.
Puryfying Spring Každým napitím z fontánky se vám obnoví jedna mana.
Cauldron Podle účinku Náhodný účinek. Nikdy se cauldronů nedotýkejte.
Fountain of Tears Jeden atribut se zvýší o jeden bod. Jeden se naopak sníží.
Goat Shrine Podle účinku Náhodný účinek. Nikdy se Goat Shrinů nedotýkejte.
Murky Pool Zakouzlí vám infravision.

Poznámka 1: Zpráva ”Knowledge and wisdom at the cost of self” je značně rozporuplná. Ismael na svých stránkách radí tento oltář nepoužívat. Přikláním se k jeho názoru.

Poznámka 2: Tento názor navíc rozšiřuju i na ostatní oltáře ze skupiny abandoned-creepy-eerie-quiet. Pokud to může dělat neplechu u jednoho, může to tak být i u ostatních. Myslím, že se to pro ty dva body nevyplatí riskovat a raději si kupte elixíry.

Poznámka 3: Těchto oltářů se za žádnou cenu nedotýkejte – trvale znehodnotí vaši postavu ubráním zásadního množství many. Je tedy dobré si váš charakter občas zazálohovat – věřte, že v případě aktivace jednoho z těchto oltářů se bude starší záloha postavy hodit.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *