Unikátní předměty

Unikátní předměty se od předmětů magických liší hned v několika bodech:

– Každý unikát má své speciální jméno
– Jeho název a informace o něm jsou psány zlatým písmem
– Může mít až 6 magických vlastností
– Většinou se dá najít jen jednou za jednu hru (ačkoli některé časté unkátní předměty jako je Ring of Engagement se dají najít i vícekrát v té samé hře, mým rekordem jsou tři kusy RoE za jednu hru 🙂
– Většina z nich má svůj speciální obrázek

V následujících tabulkách najdete seznam všech unikátních předmětů. V kolonce „Obrázek“ si zjistíte, zda má předmět speciální ikonu, nebo zda je jeho vzhled stejný, jako u některého základního předmětu. V kolonce „Kde hledat“ zas najdete level obtížnosti a level dungeonu, kde daný unikát padá nejčastěji.

Brnění Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Demonspike Coat full plate mail full plate mail 25 night/hell-15 AC100, +10 síla, +50% resist fire, -6 damage od nepřátel, nezničitelné
The Gladiator’s Bane studded leather armor studded leather armor 6 night/hell-15 AC25, -3 to all atr., -2 damage od nepřátel, vysoká durabilita (135)
Leather of Aut leather armor leather armor 4 normal-15 AC15, +5 síla, +5 obratnost, nezničitelné
Naj’s Light Plate plate mail speciální 19 night/hell-15 AC jako plate mail, +5 magie, +20 mana, +20% resist all, +1 level ke kouzlům, žádné požadavky na sílu
Nightscape cape speciální* 16 normal-15 AC15, +3 obratnost, +20% resist all, faster hit recovery, -40% light radius
The Rainbow Cloak cloak speciální* 2 normal-2 AC10, +1 to all atr., +5 hit pointů, +10% resist all, vysoká durabilita (27) 
Scavenger Carapace breast plate breast plate 13 night/hell-15 AC -6 – -10, +5 obratnost, +40% resist lightning, -15 damage od nepřátel
Sparking Mail chain mail chain mail 9 night/hell-15 AC30, 1-10 lightning damage
Torn Flesh Souls rags speciální 2 normal-2 AC8, +10 vitalita, -1 damage od nepřátel, nezničitelné
Wisdom’s Wrap robe speciální* 5 normal-2 AC15, +5 magie, +10 mana, +25% resist lightning, -1 damage od nepřátel
* Tyto předměty mají stejný obrázek

Sekery Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Aguinara’s Hatchet small axe small axe 12 normal-15 +10 magie, +75% resist magic, +1 level ke kouzlům
Bloodslayer broad axe axe 3 night-2 -5 to all atr., +100% damage, +200% k celkovému damage postavy proti démonům, -1 level od kouzel
The Celestial Axe battle axe battle axe 4 night-2 -15 síla, +15 hit pointů, +15% to hit, žádné požadavky na sílu
Hellslayer battle axe battle axe 15 normal-15 +8 síla, +8 vitalita, +25 hit pointů, -25 mana, +100% damage
Messerschmidt’s Reaver great axe speciální 25 jakákoli-15 +5 to all atr., -50 hitpointů, +15 k damage, +200% damage, 2-12 fire damage
Sharp Beak large axe great axe 2 night-2 -10 magie, +20 hitpointů, -10 mana
Stonecleaver broad axe speciální 7 normal-15 +30 hitpointů, +20% to hit, +50% damage, +40% resist lightning
Wicked Axe large axe great axe 5 normal-15 +10 obratnost, -10 vitalita, +30% to hit, -1 – -6 damage od nepřátel, nezničitelná

Luky Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
The Blackoak Bow long bow long bow 5 normal-3 +10 obratnost, -10 vitalita, +50% damage, -10% light radius
Bow of Dead composite bow speciální* 5 night-15 -3 vitalita, +4 obratnost, +10% to hit, -20 light radius, snížená durabilita (30)
The Celestial Bow long bow speciální 2 night-2 + 5 AC, +2 k damage, žádné požadavkyna sílu
Deadly Hunter composite bow speciální* 3 night-2 -5 magie, +20% to hit, +200% damage proti démonům
Eaglehorn long battle bow speciální* 26 jakákoli-15 +20 obratnost, +50% to hit, +100% damage, nezničitelný
Flamedart hunter’s bow hunter’s bow 10 normal-15 +20% to hit, +40% resist fire, +1-6 damage ohnivými šípy
Fleshstinger long bow long bow 13 normal-15 +15 obratnost, +40% to hit, +80% damage, zvýšená durabilita (37)
The Needler short bow speciální (kuš) 2 normal-2 +50% to hit, neobvyklý damage luku (1-3), rychlá střelba (fast attack)
The Rift Bow short bow short bow 1 normal-1 -3 obratnost, +2 k damage, různá rychlost střelby (random speed arrows)
Windforce long war bow speciální 17 night/hell-15 +5 síla, +200% damage, odhodí cíl o políčku dozadu (knocks target back)
* Tyto předměty mají stejný obrázek

Tupé zbraně Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Baranar‘ Star morning star morning star 5 normal-2 -4 obratnost, +4 vitalita, +12% to hit, +80% damage, rychlý útok (quick attack), snížená durabilita (60)
The Celestial Star flail flail 2 night-15 -8 AC, +10 k damage, +20% light radius, žádné požadavky na sílu
Civerb’s Cudgel mace mace 1 normal-2 -2 magie, -5 obratnost, +200% k celkovému damage postavy proti démonům
The Cranium Basher maul maul 12 normal-15 +15 síla, -150 mana, +20 k damage, +5% resist all, nezničitelný
Dreamflange mace mace 26 jakákoli-15 +30 magie, +50 mana, +50% resist magic, +1 level ke kouzlům, +20% light radius
Gnarled Root
(Club)
club club 9 night/hell-15 -10 AC, +5 magie, +10 obratnost, +20 to hit, +10% resist all, +300% damage
Gnarlet Root
(Spiked Club)
spiked club spiked club 9 night/hell-15 -10 AC, +5 magie, +10 obratnost, +20 to hit, +10% resist all, +300% damage
Hammer of Jholm maul maul 1 night/hell-2 +3 síla, +4-10% damage, +15% to hit, nezničitelný
Schaefer’s Hammer war hammer war hammer 16 normal-15 +50 hit pointů, +75% resist lightning, +30% to hit, -100% damage, 1-50 lightning damage, +10% light radius

 

Helmy Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Fool’s Crest helm speciální 12 normal-15 AC jako helm, -4 all atr., +100 hitpointů, +1-+6 damage od nepřátel, způsobuje 1-3 damage útočníkovi
Gotterdamerung great helm speciální 21 jakákoli-15 AC60, +20 to all atr., -4 damage od nepřátel, -40% light radius, všechny resistence=0 (za každých okolností)
Helm of Sprits helm speciální (na zemi vypadá jako crown) 1 night-2 AC jako helm, 5% Steal life
Overlord’s Helm helm speciální 7 jakákoli-4 AC jako helm, +20 síla, -20 magie, +15 obratnost, +5 vitalita, snížená durabilita (15)
Royal Circlet crown speciální 27 jakákoli-15 AC40, +10 to all atr., +40 mana, +10% light radius
Thinking Cap skull cap speciální 6 normal-15 AC jako skull cap, +30mana, +20% resist all, +2 levely ke kouzlům, snížená durabilita (1)

 

Šperky Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
The Bleeder ring speciální 2 night-2 +30 mana, -10 hitpointů, +20% resist magic
Constricting Ring ring speciální 5 night-2 +75% resist all, při nošení v podzemí vás neustále zraňuje (1.25 hp za vteřinu, v případě používání mana shieldu se odebírá mana)
Ring of Engagement ring speciální 11 jakákoli-15 +5 AC, -1 nebo -2 damage od nepřátel, způsobuje 1-3 damage útočníkovi, ničí (snižuje) Armor class útočníkovi (stejně jako sufix „of puncturing“)
Ring of Regha ring speciální 1 night-1 -3 síla, +10 magie, -3 obratnost, +10% resist lightning, +10% light radius

 

Štíty Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Blackoak Shield small shield speciální* 4 normal-15 AC18, +10 obratnost, -10 vitalita, -10% light radius, vysoká durabilita (60)
Dragon’s Breach kite shield speciální 2 night/hell-15 AC20, +5 síla, -5 magie, +25% resist fire, nezničitelný
Holy Defender large shield speciální* 10 normal-15 AC 15, -2 damage od nepřátel, +20% resist fire, fast block, vysoká durabilita (96)
Split Skull Shield buckler speciální 1 normal-2 AC10, +10 hitpointů, +2 síla, -10% light radius, snížená durabilita (15)
Stormshield
(Gothic Shield)
gothic shield gothic shield 24 jakákoli-15 AC40, +4 damage od nepřátel, +10 síla, fast block, nezničitelný
Stormshiel
(Tower Shield)
tower shield gothic shield 24 night/hell-15 AC40, +4 damage od nepřátel, +10 síla, fast block, nezničitelný
* Tyto předměty mají stejný obrázek

 

Hole Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Gleamsong short staff short staff 8 normal-3 +25 mana, -3 síla, -3 vitalita, 76 nábojů kouzla Phasing
Immolator long staff long staff 4 normal-2 +10 mana, -5 vitalita, +20% resist fire, 4 fire damage
Mindcry quarter staff quarter staff 20 jakákoli-15 +15 magie, +15% resist all, +1 level ke kouzlům, 69 nábojů kouzla Guardian
Naj’s Puzzler long staff long staff 18 normal-15 +20 magie, +10 obratnost, +20 resist all, -25 hitpointů, 57 nábojů kouzla Teleport
The Protector short staff speciální (na zemi vypadá jako club) 16 normal-15 +40 AC, +5 vitalita, -5 damage od nepřátel, způsobuje 1-3 damage útočníkovi, 86 nábojů kouzla healing
Rod of Onan war staff war staff 22 normal-15 +5 to all atr., +100% damage, 50 nábojů kouzla Golem
Staff of Shadows long staff long staff 2 night-2 -10 magie, +10% to hit, +60% damage, -20% light radius, rychlý útok (quick attack)
Storm Spire war staff war staff 8 night/hell-3 +10 síla, -10 magie, +50% resist lightning, 2-8 lightning damage
Thundercall composite staff composite staff 14 normal-15 +35% to hit, 1-10 lightning damage, +30% resist lightning, +20% light radius, 76 nábojů  kouzla Lightning.

 

Meče Zákl. předmět Obrázek Qlvl Kde hledat Vlastnosti
Black Razor dagger speciální 1 normal-2 +2 vitalita, +150% damage, snížená durabilita (5)
The Bonesaw claymore claymore 6 normal-15 +10 síla, -5 obratnost, -5 magie, +10 hitpointů, -10 mana, +10 k damage
The Defender sabre sabre 1 normal-2 +5 AC, +5 vitalita, -5% to hit
Doombringer bastard sword bastard sword 19 jakákoli-15 -5 all atr., -25 hitpointů, +25% to hit, +250% damage, -20% light radius
The Executioner’s Blade falchion speciální 3 normal-2 -10 hitpointů, +150% damage, -10% light radius, vysoká durabilita (60)
The Falcon’s Talon scimitar speciální* 15 normal-15 +10 obratnost, +20% to hit, -33% damage, nejrychlejší útok (fastest attack)
Gibbous Moon broad sword broad sword 2 night-2 +2 to all atr., +15 mana, +25% damage, -30% light radius
The Grandfather great sword speciální 27 jakákoli-15 +5 to all atr., +20 hitpointů, +20 to hit, +70% damage, jednoruční zbraň
The Grizzly two-handed sword speciální 23 jakákoli-15 +20 síla, -5 vitalita, +200 damage, odhodní cíl o jedno políčko zpět (knocks target back), vysoká durabilita (150)
Gryphons Claw falchion speciální* 1 normal-1 -2 magie, -5 obratnost, +100% damage
Ice Shank long sword long sword 3 normal-3 + 5 až 10 síly, +40% resist fire, snížená durabilita (15)
Inferno long sword long sword 17 normal-15 +20 mana, +75% resist fire, 2-12 fire damage, +30% light radius
Lightsabre sabre sabre 13 normal-15 +20% to hit, +50% resist lightning, 1-10 lightning damage, +20% light radius
Shadowhawk broad sword broad sword 8 normal-15 +15% to hit, +5% resist all, 5% Steal Life, -20% light radius
Wizardspike dagger speciální 11 normal-15 +15 magie, +35 mana, 25% to hit, +15% resist all
* Tyto předměty mají stejný obrázek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *