Příběh hry

Pentagram

Již odedávna spolu válčily dvě mocné strany. Světlo a temno bojovaly ve Velkém konfliktu již dávno před příchodem lidí a ani Andělé, ani Démoni nemohli dosáhnout rozhodujícího vítězství. S příchodem lidí si však obě strany uvědomili, že právě lidé mohou být rozhodujícím činitelem ve Velkém konfliktu. Obě strany se snažily získat si lidstvo na svou stranu. Síly Temna si chtělo lidstvo podmanit hrubou silou a zastrašováním, Andělé se je snažili před útiskem chránit. Temnou sílu tvořilo sedm základních démonů. Čtyři nižší démoni se jmenovali Duriel, Andariel, Belial a Azmodan. Těmto čtyřem vládla pekelná trojice – Mephisto, Baal a Diablo.
S příchodem lidí se však mezi vyššími a nižšími démony vytvořily nesváry a Azmodan a Belial za pomoci pekelné armády dokázali zbavit trojici bratří jejich těl a vrhnout je do obyčejného světa lidí. Trojice uvězněná v této sféře pustošila lidský svět a byla příčinou mnoha válek a útrap.
Proti pekelným bratrům zasáhl jeden z andělů jménem Tyrael. Ten zformoval řád Horadrim, který pekelné bratry pronásledoval a nakonec polapil do Kamenů duše. Diablo byl svobodný nejdéle, ale i toho nakonec polapil člen řádu Horadrim Jered Cain. Kámen duše s uvězněným Diablem byl řádem odnesen do země Khanduras a zde byl ukryt v jeskyni u řeky Talsande. Nad jeskyní byl vybudován klášter, který se stal sídlem Horadrimu, jenž kámen duše střežil.
Mnoho, mnoho let uplynulo, řád se rozpadl a z chrámu se stala ruina. Na Horadrim i na Kámen duše bylo zapomenuto, kolem klášteru začaly vznikat vesnice a život šel dál. Nikdo netušil, jak obrovské zlo se pod zemí ukrývá. V království Westmarch, které leželo severně od Khandurasu se žačalo šířit nové náboženství Zakuram, které nabádalo, aby se lidé přidali na stranu Světla. Náboženství se rychle dostalo i do Khandurasu, kde na trůn usedl král Leoric, zbožný muž, příznivec Zakuramu a dobrý král. Leoric a jeho hlavní duchovní Lazarus si jako své sídlo zvolili právě opuštěný chrám Horadrimu ve městě Tristram.
Něco se však změnilo. Příchod do opuštěných prostor posvátného místa probudil v život dlouho dřímající zlo a Diablo opět ucítil možnost stát se svobodným. Diablo ovládl Lazarusovy sny a ovládl i jeho mysl. Lazarus se zcela omámen Diablovou mocí vydal do podzemí chrámu a vstoupil do místnosti s Kamenem duše. Vzal Kámen do ruky a zničil ho. Diablo byl volný.
Byl však také příliš slabý na to, aby mohl ovládnout svět. Musel nejprve získat sílu z lidí, žijících na povrchu. Rozhodl se pro toho nejmocnějšího – krále Leorica. Diablovo počínání bylo úspěšné a vedlo k naprosté změně osobnosti dříve dobrosrdečného krále. Leoric zápasil s šílenstvím, kterého ho rozežíralo zevnitř, byl podezíravý vůči okolí… kohokoli, kdo se mu vzepřel, dal popravit. Jeho šílenství došlo tak daleko, že pod Lazarusovým vlivem vyhlásil válku království Westmarch.
Do čela khandaruské armády byl postaven jeden z největších hrdinů své doby – Lachdanan. Ten, ačkoli věděl o změně svého krále, uposlechl jeho rozkaz a vydal se proti Westmarchu. Porážka armády Khandarusu však byla děsivá a Lachdanan se zachránil jen s několika muži.
Mezitím se Diablo snažil zcela ovládnout Leoricovu mysl, ale král byl příliš silný na to, aby mu zcela podlehl. Diablo se tedy vzdal ovládnutí Leorica a rozhodl se, že pro své cíle využije jeho jediného syna Albrechta. Bohužel králi už v jeho posedlosti nebylo pomoci.
Albrecht unesený Lazarusem se stal krutou hříčkou Diablových úmyslů. Ten mu zjevoval ty nejstrašnější obrazy a brzy se mu dětskou duši podařilo ovládnout. Pomocí Albrechta stvořil strašné příšery a nejhorší nestvůry, jaké kdy svět viděl. Diablo se vtělil do Albrechta a později se přeměnil do své původní podoby. Z Albrechta vyrostly trny a jeho lebku prorazily obrovské rohy. Diablo nyní vyčkával ukrytý v podzemí.
V této chvíli se do Tristramu vrátily zbytky poražené armády. Leoric nechal mezitím vyvraždil mnoho obyvatel města, neboť se domníval, že to byli právě oni, kdo mu unesli jeho syna. Lachdadan spatřil zlé počínání své krále a rozhodl se ukončit Leoricovi život. Lachdanan ho spolu se svou skupinou zabil v podzemí horadrického chrámu.
Další ránu zasadil vesnici Tristram Lazarus. Ten se vrátil zpět na povrch a přesvědčil obyvatele, že byl unesen stejně jako princ Albrecht, který je však stále držen v podzemí. Lidé mu uvěřili a vydali se prince vysvobodit.
Podlý Lazarus je však zavedl přímo do chřtánu samotného pekla, z něhož se vrátilo jen pár přeživších vesničanů.

Diablo byl nyní ve svém podzemním království velmi šťastný a pásl se na strachu lidí žijících nad jeho sídlem.
V tuto chvíli však přichází do vesnice statečný člověk. Tím jste právě vy…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *